MaGYAUR

Máig hat az 1. világháború embertelen abszurditása

2018. december 31. - Magyaur

Mind vörös, mind a fehér terror az értelmetlen I. világháború egyenes következménye. Besoroztak milliónyi normális embert, akikből a háborús propaganda előcsalogatta a vad, ölni is kész hazafiság érzését, aztán erre az emberiség, emberiesség elleni vétekre az egyházak, de a szociáldemokrata…

Tovább

Nagy Imre szoboráthelyezésének szánalmas "üzenete"

A Nagy Imre szoboráthelyezésről...Alapvetően ideológiai és kommunikációs okai vannak a szoboráthelyezésnek: annak a jelzésére szolgál, hogy az Orbán-rezsim visszaforgatja az idő kerekét és nemcsak visszaállítja a parlament és a vár tekintélyét - de csak külsődlegesen (ahogy mindenben csak a…

Tovább

A formálódó Brazília - Magyarország - Oroszország tengelyről

A reakciós hatalmak egyelőre csak csírájában létező "Internacionáléja" (amely épp most bővül Brazíliával) spontán módon jön létre...de kezd egyre inkább öntudatra ébredni és lassan nemcsak együttműködésről tárgyalnak, hanem a kölcsönös segítségnyújtásról, valamint az "istentelen" liberális…

Tovább

Az összeesküvés létezik, de...

Egy hatalmas összeesküvés van készülőben a transznacionális szervezetek (Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata talaján álló ENSZ, az Európai Unió, Világbank, IMF stb) ellen, akár a bűnözői körökkel is kollaboráló nemzetállami populista elitek és a nacionalizmusnak utat engedő egyházak aktív…

Tovább

A lázadás kevés...

egy minden hájjal megkent, államot elfoglaló és használó, jogászi tudású, parazita bagázzsal szemben!

A siker receptje a következő: A lázadás élére, annak érdekében hogy valódi forradalmi változás történjen. vezérkar és vezér kell! Továbbá rendelkezni kell rövid távú, konkrét cselekvési programmal, valamint hosszú távú világos céllal...de a legsürgetőbb feladat a pártok felett álló, össz-ellenzéki…

Tovább

Mi a teendő, ha a Fidesz illiberalizmusa illegitimmé teszi a végrehajtó hatalmat?

Nem "árnyékkormányt", hanem egyenesen "Árnyék parlamentet" kell létrehozni az ellenzéki pártokból + a szakszervezetekből + a civil szervezetekből + a hatalommal nem kollaboráló egyházakból.Ily módon a nemzetrontó orbáni irányvonallal szembenálló ellenzéki politika erőteljesebben tudna megjelenni.Az…

Tovább

Macron mellett egy másik vezetője is van az Európa Projektnek!:)

Politikailag "meghalt" a német politikában Merkel, éljen az európai politikusként feltámadt Merkel!:)

Politikailag "meghalt" a német politikában Merkel, éljen az európai politikusként feltámadt Merkel!:) https://index.hu/kulfold/2018/12/11/merkel_akk_eu_nemetorszag/ Korai megítélni, de talán működhet a mandátumát 2021-ig kitölteni készülő Angela Merkel kancellár és a CDU…

Tovább

Lakosságcserét akar a Fidesz kormány!

Menjenek ki a nyugatot majmoló, libsi, ateista ("ó minő borzalom!!!") tudományosságra és európaiságra hivatkozó magyarul beszélő "hazaárulók" és jöjjenek ide az utódállamokbeli jó-magyarok, vagy a fehér és keresztény ukránok, lengyelek...de a hithű, istenfélő török muzulmánok is akár - ők is jobb és…

Tovább