MaGYAUR

Nagy Imre szoboráthelyezésének szánalmas "üzenete"

2018. december 29. - Magyaur

A Nagy Imre szoboráthelyezésről...Alapvetően ideológiai és kommunikációs okai vannak a szoboráthelyezésnek: annak a jelzésére szolgál, hogy az Orbán-rezsim visszaforgatja az idő kerekét és nemcsak visszaállítja a parlament és a vár tekintélyét - de csak külsődlegesen (ahogy mindenben csak a…

Tovább

A formálódó Brazília - Magyarország - Oroszország tengelyről

A reakciós hatalmak egyelőre csak csírájában létező "Internacionáléja" (amely épp most bővül Brazíliával) spontán módon jön létre...de kezd egyre inkább öntudatra ébredni és lassan nemcsak együttműködésről tárgyalnak, hanem a kölcsönös segítségnyújtásról, valamint az "istentelen" liberális…

Tovább

Az összeesküvés létezik, de...

Egy hatalmas összeesküvés van készülőben a transznacionális szervezetek (Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata talaján álló ENSZ, az Európai Unió, Világbank, IMF stb) ellen, akár a bűnözői körökkel is kollaboráló nemzetállami populista elitek és a nacionalizmusnak utat engedő egyházak aktív…

Tovább