MaGYAUR

A "homogén nemzeti" utódállami csürhe hatalmi tobzódása

2019. szeptember 06. - Magyaur

https://444.hu/2019/09/06/tgm-fenykep

"Az régóta világos, hogy rohadt a rendszer. Ez abban is kifejeződik, hogy rémalakok kormányoznak." akik - teszem hozzá én - a kis szaros hatalmukért képesek lennének gyilkolni is.

Emellett a bűnben és árulásban fetrengő "homogén nemzeti" utódállami csürhe mellett az Osztrák-Magyar Monarchia az európai civilizáció morális és kulturális csúcspontja volt!

https://444.hu/2019/09/06/tgm-fenykep

A bejegyzés trackback címe:

https://magyar-gyaur.blog.hu/api/trackback/id/tr3615048830

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

belevauvau 2019.09.07. 06:52:10

Az utóbbi idők legjobb TGM írása.

István Tamasi 2019.09.07. 11:11:40

Már az ide érkező (állítólag) 7 törzs sem volt homogén nemzeti hogy az azt követő keveredéseket már ne is részletezzük.

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 11:28:59

@István Tamasi: A hont foglaló (szerintük visszajövő) 7 törzshöz egy archeogenetikai adalék a Hartai temető, amit nagycsaládi temetőnek vélt László Gyula. Mára kiderült, hogy nem hont foglaló rokonok feküdtek ott, hanem VIP temető volt. Szóval lehet hogy ezek a "törzsek" olyan rokoni kapcsolatban álltak egymással mint a mai francia idegenlégió harcosai, de ezt már csak én mondom.

www.matud.iif.hu/08okt/05.html

On

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 11:31:12

És hogy a poszthoz is szóljak, igen, nagyon rossz ötlet volt az OM monarchiát szétverni. :-( A XX. század történelme vélelmezhetőleg kevésbé véresre sikeredett volna.

Magyaur 2019.09.07. 11:41:34

@rdos: Az Osztrák-Magyar Monarchia kereteit a benne lévő nemzetek - többek közt és elsősorban a magyar nacionalista elit - feszítette szét.
A háború csak a lehetőséget kínálta.
És kezdetben mindenki örömmel fogadta az amerikai Wilson elnök "nemzetek önrendelkezése" elvét, csak hát mindez visszaütött Magyarországra és Ausztriára (amely utóbbi Németországhoz akart volna csatlakozni).

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 12:09:47

@Magyaur: Igen, ez a győztesek szemérmes magyarázata, miszerint hogy az OM széthullott. Valójában pedig szétverték az antant támogatásával és a szomszéd népek fellázításával. :-( 1o1. éve vesztesek vagyunk. Valamiért a wilsoni elvek nem minden népnek adattak meg. :-(

A jó oldalát kellene nézni, mára 8 egymással szomszédos országban otthon vagyunk. :-) Erre lehetne itthon nemzet politikát, gazdaságpolitikát építeni, de ugye a cikk is és a posztod is arról szól hogy a "politikumunk" mellett a maffia elbújhat. :-( Tovább jó hír az ürömben, emlékeim szerint a goggle trenszlét szerint a magyar a 12. leggyakoribb nyelv a trenszlétben. Ha magyarról más nyelvre, ha más nyelvről magyarra fordíttatnak, akkor is. Úgy vagyunk 12. -ek, hogy előttünk van egy holt nyelv, a latin. :-)

Magyaur 2019.09.07. 12:32:28

@rdos: Valóban, ahogy Antall József mondta volna, "tetszettek volna megnyerni a háborút"...de hát eleve nem volt esély megnyerni...ezt az OMM. hadseregének főparancsnoka is elismerte (utólag).
Bárcsak a szomszédságpolitika jól működne! Bárcsak Magyarország is csatlakozna az euro övezethez! index.hu/gazdasag/2019/09/03/euro_bevezetese_magyarorszagon/

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 13:19:42

@Magyaur: Lehet ezt üldözési mániának venni, de szerintem harmincadik éve nem szabadultunk ki a Szu öleléséből (megörököltük Oroszország formájában :-() és míg kádárjanibának elég volt a Szu ülepét nyalni, újabban már az amik és az Eu felé is .. alázatosnak kell lennünk. :-( Miből gondolom? "Csak" ez a 3 erőcentrum tekinti focialista kishazánkat demokráciának. Miért? Mert nekik ez jó. Csak nekünk egyszerű állampolgároknak nem jó, vagyis politikumunk 3 felé is kollaborál (nyomorba és tudatlanságba taszít, megbetegít, öl, minket - egyszerűen fogalmazva népirtást végez saját állampolgáraival szemben, pont úgy mint a bolsevikok tették és teszi utódaik a mai napig). :-(

Az euró? Spanyol portugál, olasz és főleg a görög példa alapján linkelt cikked is jelzi hogy nem százas hogy az olyan sürgős nekünk, mondom ezt még akkor is, ha ezzel történetesen a fityiszékkel vagyok egy véleményen. :-(

Magyaur 2019.09.07. 13:47:32

@rdos: Már rég nem Magyarországról van szó! Magának a nemzetállamnak a kora árt le; óriás civilizációs-tömbök jöttek létre (Kína, arab világ, India, Latin-Amerika) vannak kialakulóban (Európa), ami nagyon egészséges folyamat, hiszen a bioszféra védelmét kevesebb és önkorlátozó szereplővel könnyebb fenntartani. Tehát egyre kevésbé tartom jó megközelítésnek azt, ha valamely ország lojális tagja akar lenni egy civilizációs közösségnek, akkor ez "seggnyalás".:)
A forint megtartása mellett csak egy dolog szól: az inflációkezelés. Vagyis az infláció növelése, ha a rossz, csak rövidtávra érvényes, vagy kockázatos gazdaságpolitikát folytat egy állam, vagy rossz döntéseket hoz a központi bank. Ezzel kell számolnunk például Magyarországon a jövőben: mivel államcsőd-közeli helyzetbe kormányozza a Fidesz az országot egyszerűen el-inflálják a hiányt és mindenki rosszul jár, kivéve azokat akik a vagyonukat egy Budapesten székelő, de területenkívüliséget élvező orosz bankon át tisztára nem mossák - persze már devizában....

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 14:53:26

@Magyaur: Európai tudat? Igen, persze. Azért a foci EB-n csak egymással versengünk. :-) Gondolod hogy az európai nemzet gazdaságok nem versenyeznek egymással? :-( Persze hogy igen. A svájci csak svájci terméket vesz (ha teheti), a német németet, ... Persze, ettől még egy kultúrkör vagyunk, de a (nemzeti) profit mindenek előtt. :-(

Példát kellene vennünk a németektől (meg a sógoréktól). Ők is 2 db vh-t vesztettek a múlt században, de a 2. utáni békét megnyerték. :-)

Igen, ezt is jól látod. Az euró bevezetésének legnagyobb kockázata - akadálya a fityisz. :-(

lényeglátó 2019.09.07. 16:03:44

Mottó: „Századokon keresztül a magyar a hízelkedéshez szokott, amibűl honosaink nagy részének önmaga túl­becsülése, gőgje s hiúsága támada: az igaz egyenes szótúl pedig elszokott...

„A közrestség nem engedi, hogy ott keresse a hibák gyökerét, ahol azok valódi fészke van, tudniillik saját szánakozásra méltó tudatlanságában s a legvilágosboknak sem elegendő gőgjében." Széchenyi.

„Súlyt helyezek arra, hogy elösmerjük, miszerint magunk voltunk okai elaljasodásunknak. mert az egyik leg­főbb átkunk amaz önámítás, mely szerint hibáink okát mindig másban, magunkon kívül keressük a sanyarú poli­tikai viszonyokra hárítva mindent, hagyjuk magunkat elbúsulni és elalunni a haza fájdalmat. A nemzet felemel­kedő korszakát az önismeret vezette be." Vajda János
Mit takar el a trianoni lepel?

A magyar uralkodó osztály ostobaságát, szűklátókörűségét és a magyar nép erre adott keserű, önpusztító válaszát!

Mert a sorstragédia emlegetése helyett be kellene látni, hogy a Trianonhoz vezető utat a magyar arisztokrá­cia, az országgyűlés-, ország-vezetés nemhogy egyengette, de ki is kövezte az antant és az utódállamok számára. „Akkor nem búsultak az urak: oláhok jöttek a magyarok helyébe, s az oláh olcsóbb volt és alázatosabb. Ha a magyar jobbágy makrancos volt, menjen isten hírével, s egész vidékek így cserélődtek fel népességükben." (Ady: Baj van a paraszttal 1907)

Vegyük szépen sorba: 1848-ban felszabadítják a jobbágyot, de földet nem kap! Így sikerül elérni, hogy az or­szág lakosságának 80%-a a korábbinál is nyomorultabb helyzetbe jut!

„— Öcsém, elvész az ország, a haza, a magyarság. Mondd meg Kossuthnak, tegye jóvá, amit az apja vétke­zett. A paraszt is boldogabb lesz, ha megint jobbágysorba jut". Ady 1907.

Tudniillik a feudális rendszer nemcsak kizsákmányolta a telkes jobbágyot, a zsellért és a parasztság más réte­geit, hanem el is tartotta, és ez szűnik meg egy csapásra az áprilisi (jobbágy felszabadítási) törvények nyomán. Így a földesúr nem tartja fenn azokat a munkaalkalmakat, melyek addig százezrek egész évi létminimumát bizto­sították.

Szemérmetlen történelemhamisítás az is, hogy a magyar feudalizmus 1848-ban önként mondott le jogairól. A Galíciai és a Morvaországi jobbágyzendülések kényszerítik erre. Bécs jelentős politikai erőt gyűjt, mikor az 1846-os galíciai nemesi felkelést a fellázított parasztokkal vereti le véresen. Metternich Széchenyihez: Így fog járni minden magyar lázadó is! Saját népük veri agyon Önöket!

A szabadságnak nagy ára van minálunk! Engednek kivándorolni másfél millió embert, de földet nem ad a ha­zafiságára büszke nemesség.

lényeglátó 2019.09.07. 16:10:12

Nem hördült-e fel az ország, amikor a bakancscsalók (a frontkatonáknak szállított papírtalpú bakancsokra céloz) és a posztó szállítók bűnei, gazságai folytán a magyar proletárok tízezrei pusztultak el a Kárpátok hó és jégsírjaiban. Nem üvölt-e végig az ország minden szegényének, nyomorgójának elkeseredése, amikor a hadi miliók felhalmozására gondol? Most egyedül Budapesten 160 ezer munkanélkülit hagy jövedelem, segély nélkül, megadva néki az egyetlen magyar szabadságjogot: az éhenhalás szabadságát. Évente 100-200000 ma­gyarországi dolgozót tett hontalanná, űzött kivándorlásba... ahol a mezőgazdasági munkások évi jövedelme 150 és 500 korona között ingadozott, amelyben a tüdővész évente 70-80000 embert pusztított el, amelyben 3-400 ezer gyerek nem jut iskolába, amely tízezrével kergette prostitúcióba a dolgozók leányait! Magyar Lajos.

Így áll elő az a helyzet, hogy amikor a felkelt nemzetiségek megindítják az elszakadást, nincs komoly katonai erő, amely ezt megakadályozza! A nép, amely ugyan nem indult el urait lemészárolni, most nem hajlandó az „Úri Magyarországért" harcolni!
a Tanácskormány újra tudja mozgósítani a tömegeket a haza védelmére és katonai sikereket ér el! De ha a munkások a parasztok megvédik az ország integritását, akkor továbbra is övék kell maradjon a hatalom, mert a katonai siker legitimálja őket az ország további vezetésére is! Tehát a magyar uralkodó osztály inkább lesz a honvédő háború árulója (Julier Ferenc, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál grófok) mint saját osz­tályérdekeinek ellensége.

A számszerűen és stratégiailag fölényes helyzetben támadó Vörös Hadsereget a vezérkar főnöke, Julier Fe­renc gonosz árulása kergette vesztébe. A hadrendet, az "ordre de bataille"-t Julier a bécsi Pokorny csoport útján eladta Bethlenéknek. Ők azonnal átadják a végzetes katonai titkot tartalmazó írást Cunninghamnek, s ennek pecsétje alatt Pallavicini Alfonz gróf angol futárigazolvánnyal bevitte Szegedre. A román hadvezetőség tehát az Antant tisztek közvetítésével már a támadás megkezdése előtt 36 órával ismerte a Vörös Hadsereg haditervét. De Julier nem elégedett meg az egyszerű árulással. Rendelkezéseivel, a hadműveleti irányítással megkönnyítette a románok helyzetét és lelkiismeretlenül vesztükbe vitte a magyar katonákat... A hadsereget ezzel az árulással Teleki Pál és Julier kelepcébe csalták. A vereség elkerülhetetlen volt... A történelem ítélkezni fog: Horthy Mik­lós, Bethlen István és Teleki Pál grófok, Julier Ferenc és társai méltó utódai a negyvennyolcas muszkavezető mágnásoknak. Nemeskürthy István Édes Erdély 116. o.

(Horthy) A császár inasa odaadja az ország kétharmadát, hogy Ő kormányzó lehessen, és a proletárdiktatúrát okolja a maga árulásáért. Végül a maga patkánybőrének mentése érdekében Szálasinak is hajlandó a hatalmat át­adni! (legvégül dísztemetést ád néki a hálás MDF-es utókor)

Később új árulók jönnek, akik az új hatalom kiszolgálásával hajtják a népet új igába akár az orosz tankok be­hívása árán is. A saját uralmuk fenntartása érdekében mindenre képesek és hajlandók! Ez a mi tragédiánk és nem Trianon! Trianon nem ok, hanem okozat egyenes következménye a szűklátókörű (ostoba) öngyilkos nemzetve­zetésnek. "Az elnyomó osztályok annál kegyetlenebbek, vérszomjasabbak, minél gyengébbek. Az ellenforrada­lom terrorja, bosszúállása mindig véresebb, és sokkal több áldozatot követel, mint a forradalomé." - írja Magyar Lajos, milyen igaza lett 1956-ra vonatkozóan is!
Aljasabbnak látszunk Szerbiánál. Szerbiában lemészárolták a királyi családot. Nálunk a nemzetet gyilkolják meg. A nép milliói jogtalan rabszolgák. Az ország koldus és leigázott. A parlament urai liferálják a népet, a nép jogait, a hazát. Ilyen nemzetveszejtő ocsmányságot nem mutat föl a világhistória. Orgiája ez az összegyülemlett bűnöknek. Beteljesülése a kérlelhetetlen fátumnak. Fölfakadt seb vagyunk most Európa testén. Lesz-e balzsam erre a sebre, vagy egyszerűen ki fogják égetni?... Rettenetes, rettenetes történet ez... "
Ady Endre: Panama és anarchia, (Nagyváradi Napló 1903. júl. 30.)

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 19:08:02

@lényeglátó: A hajdani nemesi uralkodó osztály majd a gondosan kontraszelektált nyilas - bolsevik utódaik hibáit nem vitatva, azért egy OM monarchia szétveréséhez a Hasburgok szűklátókörűsége is kellett. 1867-ben kiegyeztek velünk, mi a horvátokkal 1968-ban. Ugyan mi akadályozta meg a kajzert abban hogy a cseheknek vagy a sziléziai lengyeleknek vagy az olaszoknak, vagy a bosnyákoknak hasonló kiegyezést - mai szóval autonómiát adjon? Az OM monarchia - akkori nagyhatalom szétverése az nagyhatalmi érdek volt, ahogy a török birodalomé is.

Törjön szilánkosra, minél több kis mini állam keletkezzen. Miért? Megoszt uralkodik. :-( Régi nagyhatalmi recept.

Jugoszlávia, Csehszlovákia, Szojvet únió, hogy csak a közelmúlt eseményeit soroljam. Eddig 2 kakukktojás volt csak, NDK + NSZK békés egyesülése és a két Vietnam "egyesülése" (észak leverte délt katonailag mint vak a poharat - a gazdasági folytatást azonban délen írják :-)).

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 19:08:45

Persze hogy 1868-ban, nem 1968-ban. Bocsi. :-(

rdos · http://h2o.ingyenweb.hu/tema/6.html 2019.09.07. 19:25:27

hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia#/media/F%C3%A1jl:Ausztria-Magyarorsz%C3%A1g_nemzetis%C3%A9gei.svg

Ja és a sógoréktól fenti térkép alapján Krajna (szlovének) és a ruszinok autonómiáját is elvárhattuk volna, ahogy a Magyar Királyságon belül a szlovákokét és a románokét is. Mert ehhez elég a józan paraszti bölcselet.

Okos enged. Szamár szenved. :-) És dehogy akartak volna ők egy másik, új országba kerülni.

Hungryhorse 2019.09.08. 16:34:18

Ahol a szekusivadék vérkomcsi tgm az isten, ady pedig zsidó zsoldban az igazszóló vátesz, ott az ördög vígan lakik .