MaGYAUR

A "naív" gyermeki szemlélet hordozza a megváltást!

2019. március 17. - Magyaur

A paradigmaváltást mindig új nézőpont felülkerekedése okozza. Ahogy a mezőgazdaságra épülő tradicionális társadalom az ipari forradalom és a városiasodás következtében idejétmúlttá vált és ennek betetőzéseképpen az első világháborúval új lapot nyitott az emberiség új paradigmák keletkeztek. A…

Tovább

A „ Haza minden előtt!” itt és most velejéig hazug jelszó!

Történelmi szempontból: 1848-49-ben a „Haza minden előtt!” jelszó a kortársak számára azt jelentette, hogy NE a Habsburg császár és magyar király legyen az értékpiramis élén, ne a császárért és királyért haljunk meg, ha meg kell halnunk, hanem a „hazáért”. DE ez a haza nem a „homogén, fehér,…

Tovább