MaGYAUR

A vallásosság és nacionalizmus alkonya

2019. április 20. - Magyaur

Minden hit és hiedelem olyan mint az orvosság: kis mértékben szellemi egészséget, emberi tartást segítő, de nagy dózisban méreg. A modern laikus világ az emberek figyelmét az egyéni boldogulásra, a piaci versenyre, az elesettekre és a környezetvédelemre fordította, ezért nézünk értetlenkedve a…

Tovább

A Fidesz nem európaias jelenség,

mivel elhatárolódik a nyugat-európai értékektől

  Az európaiság számomra a görög + római + keresztény kultúrát + Felvilágosodást, vagyis a babona-ellenes racionalizmust + a protestáns önkormányzatiságot és piacgazdaságot + a tabukat és tekintélyeket nem tisztelő technikai-tudományos fejlődést + az önkényuralmat korlátozó hatalmi ágaknak,…

Tovább

Orbán az internacionalista

A Fidesz-hívők mindent elnéztek vezérüknek és prófétájuknak tartott Orbánnak, aki minden ellenséggel, kiváltképp a „romlott Rómával”, vagyis a mai, „sátáni” Nyugattal szembe mer szállni a „hit megújítójaként” és terjesztőjeként. Amúgy az ezeréves egyházi hagyományt követve a hívők természetesnek…

Tovább

A nemzetállamok kora lejárt...

Amiként a Trónok harcában, a korábban legendának gondolt "Holtak serege" ellen összefog az egész világot jelképező "Hét királyság", olyképpen elkerülhetetlen a sokak által még ma is tagadott klímakatasztrófa ellen, a Bioszféra védelmében, a kisszerű, önző nemzetállamiságnak véget vető Élet-mentő…

Tovább