MaGYAUR

Bevándorlás fontos dolog, foglalkozni kell vele!

2019. február 17. - Magyaur

A bevándorlás, - ha feltételekhez kötött és jól ellenőrzött folyamat - jobb dolog, mint a teljes tiltás, mert el lehet vele kerülni a később más nyelvi-kulturális hátterű embercsoportok gátszakadás-szerű beözönlését a demográfiai vákuumtól sújtott Magyarországon és Európában! 
Aki tehát azt szeretné, hogy a civilizációnk a változások közepette megőrízze az identitását, ugyanakkor jól működő és fejlődőképes maradjon, annak el kell vetnie a merev, "etnikai homogenitást" középpontba állító politikát és egy rugalmas, de az integrációt elősegítő és egyben kikényszerítő irányvonalat kell támogatnia!
Különben a soknemzetiségű Magyar Királyság a története folyamán többször volt képes felszívni olyan más vallású, harcias népcsoportokat mint a besenyők, jászok és kunok. 
A makacs tiltás és blokkolás nem az erő, és főleg nem a kormányzati bölcsesség jele.

A trükk: a nemzet fogalmának leszűkítése országépítés helyett

Orbán "nemzetmentő" géniuszát az őt követők tábora a Nyugat-ellenes kurucosságban, belföldön a "homogén" fideszes uralomban látja, vagyis reakciós diktatúrában és az "ügyesen" tálalt rasszizmusban, amelynek legutóbbi fejleménye a keresztény, nagycsaládos, jól kereső réteg extra támogatásának a bejelentése volt. Minderre a bevett egyházak gyáva és erkölcstelen módon az áldásukat adják. 
A Fidesz vezérkar ahelyett, hogy az egyre súlyosabb válságjelenségekkel foglalkozna, - a régi, ostoba nacionalista hagyománynak megfelelően - hazug győzelmi jelentésekkel árasztja el a sajtót miközben a magyar lakosság többségét nemzet-alatti létbe taszítja. 

Orbán családvédelmi bejelentései nem jelentenek megoldást a demográfiai katasztrófára!

Pótcselekvés, mert a lakosság szociális és nyugdíj rendszerének romlását észlelő, vagyis a közeljövő kilátástalansága elő külföldre menekülő félmilliónál több honfitársunkat mindez már nem érinti.
Pótcselekvés, mert a Fidesznek kilenc éve volt arra, hogy Magyarországot olyan élhető hellyé alakítsa, ahová minőségi bevándorlókat (pl. a környező országokban élő magyar szakértelmiségieket) lehetett volna idecsábítani, akik növelhették volna az adófizetők táborát. Mert ha lesz új "Ratkó-hullám", amit kétlek, annak csak 20 év múlva lesz látszatja, addig viszont folyamatosan szegényedik a magyar állam, tehát egyre inkább rákényeszerül vagy a hitelfelvételre, vagy az infrastruktúra, a szociális gondoskodás elhanyagolására.
Pótcselekvés, mert 2010 óta annyi ingyenpénz érkezett az Európai Uniótól Magyarországra mint egy főre vetítve sehova máshova Európában és ezt a pénzt a fideszes holdudvar, meg az őt támogató egyházak zsebébe tömködték, a többit meg az ország gazdasági technikai színvonalát nem fejlesztő sport területekre költötték. Eddig tehát érdemben nem történt változás.
Pótcselekvés, mert a társadalom elöregedése és a lakosságszám csökkenése nem magyarországi, hanem európai probléma! Amikor azt jósolják, hogy 2050-re a világon minden negyedik ember afrikai lesz, valamint hogy eközben demográfiai vákuum alakul ki Európában, akkor azt hinni, hogy a népvándorlás kezelését nemzeti hatáskörben meg lehet oldani az vagy vakság, vagy az igazi nemzeti érdekkel nem törődő, csak a hatalmi érdeket szem előtt tartó blöff.

A személyes bosszúvágytól fűtött Gyurcsány felelőtlensége

A lázadásra rá lehet fogni, hogy az a "közrend megzavarására irányuló anarchista, államellenes megmozdulás" - és be lehet vetni akár a TEK-et, vagy a hadsereget ellene. Most senkinek nem lehet az érdeke a polgárháború, mert nem vagyunk rá felkészülve és biztos a véres megtorlás. Gyurcsány már ezért sem alkalmas vezetőnek...amikor hatalmon volt képtelen volt rendet teremteni a hátországában, az MSZP-ben, most meg felelőtlenül handabandázik.

A Fidesz célja a Magyar Tudományos Akadémia kiherélése

A magyar szélső-jobboldal számára elfogadhatatlan az elfogulatlan, tudományos vizsgálódás (pl. a finnugor rokonság kérdésben). A szélsőjobb uszályába került Orbán (lásd az ehhez az irányzathoz tartozó Kásler kinevezését) elfogadta, hogy a vallásos-mitikus diskurzussal kell a Habsburgok és zsidók által "megalázott és büszkeségében megsebzett" magyarságnak visszaadni az elveszett öntudatát....

Orbán engedményt tett a jobboldali táboron belül egy nem túl népes, de aktív és nagy lobbierővel rendelkező mondjuk "turáni-keresztény" irányzatnak, és amelyet a saját hatalma megerősítésse érdekében megpróbál lekenyerezni (vagyis részben feladta a hagyományos keresztény egyházakkal kapcsolatos "térítési" stratégiáját!).

Természetesen az Orbánt gyötrő állandó kisebbrendűségi érzéstől vezettetve mindig is imponált neki a Papp Gábor - Kásler-féle mainstream, liberális értelmiséggel való szembenállás, de most az derült ki, hogy nem marad az európai kereszténység keretein belül és hogy itt is "szabadságharcot folytat", Kelet felé fordul; akár az altáji pogány miszticizmus felé.

Tehát a jövő "nagyon magyar-Magyarországában" nem lesz helye sem az "objektív-kozmopolita" tudománynak, sem a "Nyugatos" racionalizmusnak!:( 

A Fidesz kormányzás nemcsak a jövőnket vette el, hanem elértéktelenítette a valláserkölcs fogalmát is! 

A Fidesz hivatása az lett volna, hogy a nemzet hosszú távú fejlődését előkészítse és menedzselje, ehelyett nemcsak a körültekintő napi kormányzást, de a stratégiai tervezést is elhanyagolta. 
A fideszes vezérkar, Orbánnal az élen, úgy tesz mint a kisgyerek ha beszabadulhat a játékboltba, az abban való euforikus örömben, hogy övé az ország és a dicsőség minden mozdíthatót elvitt haza és kiéli felelőtlen kisded örömét a stadionok és vasútvonalacskák építésében. 
Soha nem kaptunk ennyi pénzügyi támogatást, mint amit az Európai Unió az Orbán kormánynak nyújtott és soha nem fogunk újra kapni ezek után, mert elherdálta a szavazást nyert párt ezt az "ingyenpénzt", amit Brüsszelben a lakosság felemlésére és a fejlesztésre szántak.
Az infantilis és tehetségtelen fideszes kormány a reményteli jövőtől fosztotta meg a magyar lakosságot. Ez is oka a soha nem látott tömeges kivándorlásnak. 
De a gazdasági-társadalmi fejlődés megtorpanása mellett a legnagyobb veszteséget a magyar kultúra könyvelhette el. És nemcsak a gyalázatos oktatáspolitika, a magyar tudomány elleni merénylet miatt, hanem azért ami Antall József szívügye volt: az erkölcsi válság miatt. A magyar kulturális örökség és morális tekintély egyik hordozója az egyházak többsége néhány ezer milliárd forintért elvtelen szócsővévé vált az orbáni propagandagépezetnek! Ily módon maga a "keresztény erkölcsiség" fogalma ürült ki.
A 2020-tól kezdődően, amikortól az ország működőképességében egyre több és súlyosabb rendellenesség mutatkozik és hiányok alakulnak ki, akkor a népi elégedetlenség könnyen fordulhat a Fidesz-KDNP mellett az orbáni rezsim támaszát jelentő egyházak ellen is.

Nemzetállamok nélküli Európai Köztársaságot!

3lfr9m6jwgjz.jpg_2000x1987

Európában le kell építeni fokozatosan a kontinentális és globális problémákat kezelni képtelen nemzetállamokat és a politikai élet felszínére kell felhozni a nemzetállamok által elsüllyesztett történelmi-kulturális régiókat. Egy olyan Európai Köztársaságra van szükség, amely a közös hadügy, pénzügy, külügy, ügyészség és titkosszolgálatok révén hatékonyan és erélyesen megvédi a toleráns és humanista európai civilizációt a világ ellenséges erőitől. Egy olyan Európai Köztársaságra van szükség, amely a régiók, régiótömbök önigazgatásán alapszik, egy közvetlenül választott parlamenttel és elnökkel irányított, ütőképes Európai Köztársaság keretén belül!

https://i.redd.it/3lfr9m6jwgjz.jpg