MaGYAUR

"Napóleon-projekt 2.0"

2019. november 10. - Magyaur

Európa érdeke természetesen a Nagy-Európai-Szuperállam volna, amelynek vonzáskörzetébe nemcsak a Maghreb, a Közel-Kelet, hanem Oroszország is tartozna. Ebből a szempontból a Brexitnek nincs különösebb jelentősége.  Ez nem a "hidegháború 2.0", hanem a "Napóleon-projekt 2.0:", vagyis a kontinens egyesítése (beleértve Oroszországot) egy új világhatalmi pólus létrehozása érdekében, amelynek perifériájára szorul Anglia.  Megjegyzem a konzervatív, a nemesi nemzet szuverenitását megvédeni akaró magyar nemesség, - féltve a privilégiumait - akkor is megpróbált a látszólag a francia polgári forradalom eszményeit képviselő Napóleon ellen vonulni, de akkor is rosszul mérte fel az erőviszonyokat, elbizakodott volt és felkészületlen - csúfos vereséget is szenvedett.

Orbán nagyzási hóbortjai tönkreteszik az országot!

Miközben hazaárulásnak minősíti az ateizmust az a hazai közjogi méltóság, aki korábban a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagja volt addig a Orbán a következő utat járta be: amikor az érdeke úgy kívánta, akkor a SZDSZ mellett liberális volt; aztán "protestáns-polgári-progresszív", aztán "nép-nemzeti", de még Európa-párti; aztán nép-nemzeti, de "Brüsszel-ellenes"; aztán katolikus, aztán nomád-türk-kipcsák szimpatizáns, de aki ennek ellenére Horthy módjára "globális" Eucharisztikus Kongresszust rendez Budapesten, hogy ezzel újabb értelmiség- (és Ferenc pápa)-elleni kampányt indítson el.

Orbánnak, az ország anyagi forrásait kimerítő nagyzási hóbortjait szolgáló sport és egyházi események, valamint a felesleges külpolitikai piruettek helyett végre kormányoznia kéne és törődnie a magyar lakosság közel felét kitevő szegényekkel!

Találkozz "Krisztus-haverral" Budapesten!

A jövő évi katolikus Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus reklámszövegének a "Találkozz Jézussal Budapesten" olyan kommunikációs ötletember lehetett a kitalálója, aki az amerikai, Dogma filmből inspirálódott, ahol a formabontó katolikus püspök azt javasolja a katolikus hit népszerűségének növelése érdekében, hogy cseréljék le a keresztre feszített, szenvedő Jézus lehangoló imidzsét a fiatalokhoz közelebb álló „Krisztus-haver” figurával.

Az amúgy hívő katolikus író-rendező által készített zseniális filmnek ez csak az egyik poénja volt a sok közül, ami inkább meghökkentő volt, semmint „istentagadó”.

 

A probléma a megtévesztéssel van, azzal hogy miközben a katolikus egyházon belül is konzervatív őskövületnek számító lengyel-magyar klérus, amely a kormányukhoz közel álló jobboldali csőcselék-sajtó révén támadja a szerintük túl toleráns, szociális érzékenységű, egyszóval túl liberális pápát aközben ugyanezek az illiberális államot, erkölcsi meggondolást félretevő módon, elvtelenül kiszolgáló közép-európai egyházak a „jópofi”, „modernkedő” katolicizmus képében próbálnak tetszelegni!

"Enyém a Vár, tied a lekvár..."

A kormányerő keletre fordulása a Nyugatban való "csalódottságból" és a szüntelenül feltett kérdésre, hogy tudniillik "hol a lové fiuk?" adott sértődött válaszból ered.
Mivel tehát a "Nyugat hanyatlik" (nem az üzleti átláthatóság szempontjából, hanem csakis morálisan, ahogy ők értelmezik ezt az államilag bevett /megvett?/ egyházak híveinek megcsappanása miatt) jöjjenek a lelkiekben, vagyis dagadó nemzeti érzésben és a engedelmes vallásosságban gazdag államok, amelyek lehetnek akár a muszlimok is.
Igen, igen a fő ellenség a továbbiakban már nem a migráns és annak hite lesz, hanem a profán, világias és tudományos - de főleg kritikus - gondolkodás!
Jöjjön hát az orosz, nomád turáni és turkesztáni szövetség plusz a Matolcsy-féle nem-ortodox jellegű "halálugrás" a block chain pénzbe.
Mert ezzel vezércsellel a Nyugatot, a hun Attila módjára megsarcoló és attól többet már nem remélő Fidesz-vezérkar egyszer és mindenkorra el tudja tüntetni a modern-kori Magyarország legnagyobb korrupciójának és vagyon felhalmozódásának nyomait és ezzel kész helyzetet teremt; "enyém a Vár, tied a lekvár" alapon....

Matolcsy téves végkövetkeztetése

Matolcsy György a Financial Timesban megjelent cikkében azt állította, hogy haszontalan az euró. Az érvrendszerével a nemzetállami logikát követte, de ugyanakkor hihette azt is, hogy a cikket a trumpista Európa-ellenes oldal is jól fogadja majd.. Az érvei helytállóak, világos, hogy addig nem tud hatékonyan működni az euró-zóna, ameddig "nincs közös állam, nincs olyan költségvetés, amely az euróövezet teljes GDP-jének legalább 15-20 százalékát fedezné, nincs közös pénzügyminisztérium, nincs közös pénzügyminiszter."
Matolcsy (és feltehetően Orbán vágyai szerint is) mindez abszurd és soha nem valósulhat meg a nacionalista nemzetállamok Európájában. De mi van akkor, ha az európai nagytőke és a nem-nacionalista európai közvélemény egy olyan önálló világhatalmi pólust kíván létrehozni Európából, amely egyszerre lehetne szövetségese és vetélytársa az Egyesült Államoknak? 
Az európai közös állam gondolata sem nem irracionális, sem nem utópisztikus, hiszen hasonló elven működött az Osztrák-Magyar Monarchia a közös pénzügy-, külügy- és hadügyminisztériummal és Wekerle Sándor közös pénzügyminiszter által létrehozott közös pénzzel: a világháborúig értékálló koronával.
Tehát Matolcsy az orbánista nacionalista, EU-szeparatista vonal csőlátása miatt el sem tud képzelni mélyebb integrációt a mostaninál, és ezen az alapon tartja feleslegesnek az eurót. Holott ebben a változó világban elképzelhető nemcsak egy Európai Parlament által ellenőrzött erős közös kormány, akár közvetlenül választott elnökkel is az Unió élén, hanem hosszabb távon az euró közös pénzt használó eurázsiai szövetség is!:)

Orbánról szubjektíven

Orbán Viktort középszerű, hiú és feltűnési viszketegségben szenvedő pártbürokratának tartom - nem véletlen kikkel érzi magát a legjobban...

A baj az, hogy ahelyett hogy felelősségteljesen kormányozná az országot úgy rángatja azt, mint egy marionettfigurát.

Az, hogy Budapestből, Magyarországból - élete fő műveként - sportfellegvárat akar csinálni (de közben minden lepusztul) olyan, mint amikor Yamoussoukróban, Elefántcsontpart fővárosában nagyobb keresztény bazilikát építettek fel, mint a római Szent Péter bazilika!

Sok hűhó semmiért:(

A világ problémáinak lényege 9 percben

Interjú az emberiség sorsát eldöntő összefüggésekről

Harari:  „…az emberiség évmilliókon keresztül kicsiny, intim közösségekben élt, nem óriási nemzetállamokban. A Homo Sapiens idővel elsajátította el a kultúra használatát a szélesebb körű együttműködés érdekében – ez a kulcsa a mi fajunk sikerének. A nagy nemzetek csupán az elmúlt néhány ezer év során jelentek meg – és azért alakultak ki, hogy kezelni tudjuk az olyan nagyszabású kihívásokat, amelyeket a kicsiny törzsek önmagukban nem tudtak volna megoldani. A 21. században olyan globális kihívásokkal nézünk szembe, amelyeket még a nagy nemzetek sem képesek önmagukban kezelni. Ezért tűnik logikus döntésnek az, hogy a lojalitásunknak legalább egy részét a globális identitás irányába tereljük.”

„Az emberiség ma három olyan univerzális kihívással néz szembe, amelyek nevetségessé teszik a nemzeti határokhoz való ragaszkodást, és amelyek csak globális együttműködéssel oldhatók meg. Ezek pedig: a nukleáris háború veszélye, a klímaváltozás és az új technológiák okozta kihívások. Hogy sikeresen tudjunk szembeszállni ezzel a három kihívással ahhoz több – és nem kevesebb – globális együttműködésre lesz szükség. Meg kell teremtenünk egyfajta globális identitást. Arra kell ösztönöznünk az embereket, hogy – a saját nemzetükön túl – az emberiséghez és a Föld bolygóhoz is legyenek hűségesek.”                                                      HETEK, 2019/01/04

 

Bárhogy is végződik a Brexit...

 Bárhogy is végződik a Brexit...bármi is lesz rövid távon Skócia, Írország, vagy éppen Katalónia sorsa utána minden nem-nacionalista&populista erőnek el kell kezdenie dolgozni egy régió-alapú, köztársasági jellegű európai alkotmány elfogadtatásán.

A sok európai országban szétszóratott magyarságnak elemi érdeke a nemzetállamok határainak még hatékonyabb lebontása! Ehhez képest a Fidesz-Magyarország a szuverenitásról és nemzeti belügyekbe való bele nem szólásról papol! 

A kisebbségi magyarságnak az lenne jó, ha olyan régiók, mint a Székelyföld, Csallóköz, a Partium, a Vajdaság autonóm régiók lennének az erős Európai Köztársaság keretein belül.