MaGYAUR

A magyarok szégyene

2019. április 25. - Magyaur

A miniszterelnökünk és pártja - minden magyar szégyenére - miközben pápább akar lenni a pápánál a tudomány, a nem-vallásos gondolkodás, a profán kultúra elítélésben és üldözésében, aközben képtelen a legelemibb emberi és keresztény gesztusra; a könyörületességre...A Fidesz álszent módon bármennyit papol is a keresztényi erkölcsről, mi akkor is tudjuk, hogy mindez nem több, mint a választás megnyerésére szolgáló "politikai termék"!

https://www.facebook.com/romanifanpage/videos/374226059848524/UzpfSTEwMDAwNzk3Mzk4NTE4OToyNDA1NjU4NDIzMDQzMjY3/?id=100007973985189

Kétfajta magyar van:

a "fidesz-magyar" és a józan magyar

Sajnos ez egy közhely: már a népvándorlás korában is megosztott volt a magyarság: voltak a fehér és a fekete magyarok, aztán voltak a keresztény és pogány magyarok, aztán a Bizánchoz húzó és a Rómához húzó, aztán a törökhöz és a keresztény Európához húzó, aztán a Habsburgokhoz és (az orosz cári segítséggel) függetlenséget akaró kurucok, aztán a konzervatívak és reformerek, aztán a soviniszták és antiszemták kontra szociáldemokraták és polgári liberálisok, aztán szociáldemokraták kontra kommunisták, aztán a rákosisták kontra Nagy Imréhez kötődő reform-kommunisták, jobboldal kontra ballibek - egészen napjainkig:)

A kirekesztés új szava: a "politikai bozgor"

Nem tartom szerencsésnek azt az intoleráns álláspontot, amely szerint csak a Fidesszel szimpatizálók lehetnek az "igaz magyarok", tehát a maradék hét és fél millió nem-fidesz szavazó nem más mint magyarul beszélő "politikai bozgor".
Amúgy bizarr, ha egy magyar ugyanazt a "bozgor" szót használja a "gyüttment idegenre" mint a román nacionalista, aki az erdélyi magyarokat "bozgorságuk" miatt akarja másodrendű állampolgárrá degradálni. A "bozgor" szó mögött meghúzódó üzenet tudniillik az, hogy "Dácia/Erdély ősi római-román terület", ahová betolakodóként települtek később be a magyarok. Ezt a történelmi mítoszt a régészeti kutatások nem támasztották alá, de mint tudjuk a sovinisztákat nem érdekli a valóság, csak annak mesei tükröződése. Mindazonáltal az etnikai megkülönböztetés akár érthető is lehetne román szempontból, viszont az Orbán által gerjesztett, a magyarságot pártalapon megosztó politika érthetetlen, ellentmond a nemzetegyesítő szándéknak, mitöbb az ellenzéki és a külföldön munkát vállaló magyarok megbélyegzése nem más, mint az összmagyarság-elleni politikai merénylet!

A vallásosság és nacionalizmus alkonya

Minden hit és hiedelem olyan mint az orvosság: kis mértékben szellemi egészséget, emberi tartást segítő, de nagy dózisban méreg. 
A modern laikus világ az emberek figyelmét az egyéni boldogulásra, a piaci versenyre, az elesettekre és a környezetvédelemre fordította, ezért nézünk értetlenkedve a lemaradt muszlimokra, ahol még élő a hit és az ebből fakadó tradicionális közösségi érzés. (Amúgy ennek a keresztény megfelelőjét akarják a populisták...és mert ez egy korábbi, meghaladott társadalmi képlethez való visszatérést jelent, ezért lehet "reakciós"-nak nevezni). 
Az iszlám reneszánsz és szélsőségesség abból ered, hogy vesztésre állnak a globális tudományos-technikai forradalommal szemben. 
De a megállapítás kiterjeszthető: a világ különböző pontjain látható vallási fanatizmus és etnikai/fajvédő alapú populizmus - mind válságjelenségek - és időben egy nem túl távoli paradigmaváltás előhírnökei!:)
A Felvilágosodás előtt nem volt nemzet...a Felvilágosodás szülte (részben a vallási identitás és dinasztiához, mint nagycsaládhoz való tartozás alternatívájaként!) Szóval a Reakció, az attól való félelmében, hogy a kereszténység és a nemzeti érzés "folklórrá" válik - radikalizálódott. De nem a reakciós ideológiák mesterséges lélegeztetőgépre való kapcsolása menti meg a "fehér ember" világát, hanem a "járt út" elhagyása!:)

A Fidesz nem európaias jelenség,

mivel elhatárolódik a nyugat-európai értékektől

 

Az európaiság számomra a görög + római + keresztény kultúrát + Felvilágosodást, vagyis a babona-ellenes racionalizmust + a protestáns önkormányzatiságot és piacgazdaságot + a tabukat és tekintélyeket nem tisztelő technikai-tudományos fejlődést + az önkényuralmat korlátozó hatalmi ágaknak, vagyis az egymást ellenőrző törvényhozói, bírói és a végrehajtó hatalmak különválasztását + az emberi egyenlőséget és emancipációt hirdető polgári jogokat + a nacionalizmust, de egyben a nemzetek-felettiséget jelenti. Mégis az európai géniusz legnagyobb vívmányának a szabadgondolkodó, 

szuverén individuum/egyéniség megjelenését tartom! 

Pont azt, amit az Orbán-rezsim az 1968-as diáklázadások legkárosabb hozadékának tart. Ennyiben is látszik, hogy a "Fidesz-jelenség" nem európaias jellegű. 

 

https://444.hu/2018/10/11/trocsanyi-nem-akarunk-olyanna-valni-mint-nyugat-europa

 

Orbán az internacionalista

A Fidesz-hívők mindent elnéztek vezérüknek és prófétájuknak tartott Orbánnak, aki minden ellenséggel, kiváltképp a „romlott Rómával”, vagyis a mai, „sátáni” Nyugattal szembe mer szállni a „hit megújítójaként” és terjesztőjeként. Amúgy az ezeréves egyházi hagyományt követve a hívők természetesnek tartották, hogy Orbánnak, mint „főkegyúrnak” jár a vagyonszerzés kiváltsága, amit csak a magyar-, és keresztény-ellenes „sorosisták” neveznek korrupciónak:)

Mindez tartott 2019-ig, amikor az a miniszterelnök, akinek elvileg „Magyarország az első” a hívek számára is érthetetlen módon internacionalista segítségnyújtásról döntött. Még a fociőrület érthető lehetett egy átlag fideszes háziasszonynak, aki Magyarország presztízsének növekedését várta a sportesemények grandiózus megrendezéséből, de az már várhatóan kiveri a biztosítékot, hogy nem a magyar kórházakra, úthálózatra, iskolákra költi a magyar állampolgárok adóját a kormány, hanem az aleppói Szent Lajos Kórház, a damaszkuszi Francia és Olasz Kórház egy éves működésének biztosítására, aztán az Erbili Káld Katolikus Érsekséghez tartozó iskola újjáépítésére, valamint a kongói Mbuji Mayi városában található Centre Ophtalmologique St Raphael épület- és műszerfejlesztésére.

Az egyszeri „igaz-magyar” kapkodhatja a fejét: most akkor pártunk és kormányunk ugyanúgy, mint a vietnami háború alatt „internacionalista támogatás”-ban részesíti a „cigányképű arabokat” és „nőkkel erőszakoskodó négereket”?

Nem tudom mi a félelmetesebb; ha a magyar miniszterelnök a magyar gazdaság hosszabb távú kilátásairól a hatalmon maradása érdekében cinikusan blöfföl, vagy ha elhiszi a saját pártpropagandáját, aminek folytán a magyar gazdaság helyzetét és saját kormányzati teljesítményét annyira jónak látja, hogy támogasson távoli beruházásokat, illetve hogy a keresztény világ megmentőjének szerepében tetszelegjen?

Pedig Orbán Viktornak, aki bőkező donátorként pápább akar lenni a pápánál, nincs Vatikáni Bankja, csak a magyar költségvetés…

A nemzetállamok kora lejárt...

Amiként a Trónok harcában, a korábban legendának gondolt "Holtak serege" ellen összefog az egész világot jelképező "Hét királyság", olyképpen elkerülhetetlen a sokak által még ma is tagadott klímakatasztrófa ellen, a Bioszféra védelmében, a kisszerű, önző nemzetállamiságnak véget vető Élet-mentő világkormány létrehozása!

https://index.hu/video/2019/04/14/topcorn_tronok_harca_sikerenek_titka/

A nemzetrontó jobboldali gondolkodásról

A polgári társadalmakkal szemben, ahol önfényezésnél az akár negatív, de megbízható üzleti információ többet ér a nem-polgári, keleties társadalmakban mint amilyen a magyar a rossz hír hozóját hazaárulónak tartják. Ez történt például 1915-16-ban, amikor Károlyi Mihály megmondta, hogy a háborút elvesztettük. Persze a magyarkodó, korlátolt és az ostoba hadi dicsőséget hajkurászó nacionalisták hazaárulónak titulálták, holott világosan látta az erőviszonyokat és megoldást próbált keresni. Jelzem akkor meg lehetett volna menteni a különbékével mind a Monarchiát, mind a régi Magyarországot, de lesöpörték az asztalról a csillogó szemű „hazafiak”. A nem polgárosult társadalmakban a csillogó hazugságok és mítoszok fontosabbak, mint a tények. A ráció, a praktikusság és az anyagiasság hazaárulásnak számít....aztán ha beüt a ménkű (márpedig így mindig be fog ütni, Orbán uralma végén is!) akkor jönnek az összeesküvés-elméletek és a bűnbakok: a Károlyi Mihályok, a Gyurcsány Ferencek, a Soros Györgyök – soha a megoldást józanul kereső önvizsgálat. Ezt nevezem a magyar jobboldal nemzetrontó politikai hozzáállásának.

Kis magyar tükör

„Most a legrosszabb Magyarország megítélése Nyugaton” mondta Orbán Viktor dacos büszkeséggel egy nemrégiben zajlott a budapesti migrációs konferencián. Ez így nem igaz. Ennek bizonyítására felvillantanék néhány történelmi momentumot a sokszor ellentmondásos magyar-európai együttélésről:
- A „Hungarus” tudat szívesen köti magát, - teljesen alaptalanul - a rettegett Attila hunjaihoz, pedig a népvándorlás során a Kárpát-medencébe sodródott magyarságot alkotó onugor törzsszövetség önmagában is félelmetes volt. A mára csak viccesen „Kalandozásnak” hívott európai hadjárataink (kíváncsi volnék milyen szavakkal illetnék a magyar nacionalisták a „migránsok” hasonló gyilkos, rabló portyázását) mély nyomokat hagytak a nyugat-európaiak lelkivilágában, tudniillik az észak-, és nyugat-európai mitológiában az emberevő óriást „ogre”-nek hívják (kiejtése „ogr”), akik a magyar népmesék óriásainak felelnek meg, csak butábbak és csúfabbak.
- Igaz történet Európáról és a bosszúvágyról; a helyszín a oszmán törökök által bekerített Bizánc 1453-ban, éppen annak eleste előtt.
"Görög oldalon fel-felcsillant a remény, hogy Hunyadi megjelenik a szultán hátában, nyugatról, a város szárazföldi felén, ahol a vándor magyarok hajdan hiába döngették volt a kapukat. De a sors iróniája néha irtózatos. Hunyadi helyett egészen másfajta magyar jelent meg. Az ágyúöntő Orbán, aki a legendás Botond mihaszna buzogányát ezúttal csodafegyverre cserélte. Hatvan ökör vontatta öntvényét Bizánc alá. Olyan lehetett a korabeli golyóbisvetőkhöz képest, mint Kruppék 42-es Kövér Berta (nevű ágyúja – O.J.), amely szétlőtte a belga erődítéseket az első világháborúban. Ez a szörnyeteg végezte a legnagyobb pusztítást a falban. Mellesleg szólva, Orbán eredetileg Bizáncnak szolgált, de nem tudták kellőképpen megfizetni." Cs. Szabó László: Őrzők, Magvető könyvkiadó Budapest, 1985 - 85. old.
- Hankiss Elemér bukkant rá egy 18. századi német kalendáriumban az európai országok gazdaságföldrajzi leírására és az ott élő nemzetek karaterológiájára. Ennek alapján a magyar királyság míg Európa legkiválóbb földrajzi adottságaival rendelkezik, addig amikor a népek erkölcsi s más tulajdonságairól esik szó a sorrend megfordul. A spanyolok "nagyvonalúak" és "gőgösek". A franciák "könnyelműek", "műveltek" és "fondorlatosak". A németek "jók", "ájtatosak" és "mindenhez értenek". A magyarok viszont: "hűtlenek", "a lehető legkegyetlenebbek", "árulók", "vérszomjasak" - vagyis a lehető leggonoszabbak. 
Nem hízelgők ránk nézve az állathasonlatok sem. A többiek "elefántok", "rókák", "oroszlánok", "medvék", mi magyarok viszont "farkasok" vagyunk.…Ha torz a kép, akkor is megszívlelendő. Mert ugyan a tej-és mézfolyamok azóta elapadtak, és talán kegyetlenek, vérszomjasak és farkasok sem vagyunk, de adott adott lehetőségeinkkel mintha ma sem tudnánk élni. Inkább viszálykodunk és vagdalkozunk." Hankiss Elemér: A befejezetlen ember, Helikon Kiadó 2014 - 219-220. old.
A magyarságot önismereti terápiára kéne beíratni, mert már 100-150 éve nem képes önnön nagyságát reálisan felbecsülni, képtelen józanul felmérni a helyét és a lehetőségeit a világban! Éretlen kamaszként hol jelentéktelen áldozatnak tünteti fel magát, amelyet a bűnös "felnőtt" nagy nemzetek eltaposhatnak, hol pedig a világnak, vagyis "Isten kalapjának" kitüntetett helyének képzeli magát; bokrétájának, jó ha nem egyenesen a fő csakrájának! 
Normális volna, ha önképünket közelítenénk az Osztrák-Portugál-Belgium-Dánia nagyságrendhez és ezzel együtt a polgári megállapodott, magabiztos hozzáálláshoz. De mi mindig kitűnni vágyunk, fontosabbnak és értékesebbnek kívánván mutatni magunkat a külvilág felé, mint amilyenek valójában vagyunk. A nacionalizmusunk, pont olyan heves és agresszív, mint az utódállamok sovinizmusa, mivel sajnos semmilyen kormányzati és diplomáciai bölcsességet nem halmoztunk fel az "ezeréves államalkotó nemzeti lét" folyamán; elégedetlenek voltunk az Osztrák-Magyar Monarchiával, vonakodó szövetségesei voltunk mind a náci Németországnak, mind a Szovjetuniónak és most kígyót-békát kiáltunk a nyugati világra, amelynek részét képezzük. 
Mi lenne, ha megbékélnénk magunkkal és végre valahára "kitalálnánk Magyarországot", de még inkább a magyar jövőt?

A „populizmus-Ösztön-Én” lázadása a „Felettes Én” ellen

Több, mint száz év ezelőtti kijelentésekről derül ki, hogy igazuk volt az akkori „megmondó embereknek”: Darwint evolúciótanát igazolja a négylábú bálna maradványainak minapi felfedezése, Einsteint a gravitációs hullámok detektálása és a fekete lyukról készített első fénykép, Marxnak az a jóslata vált be, hogy a kapitalizmusban egyre kevesebb ember birtokol egyre nagyobb vagyont; ma a világ leggazdagabb 40 emberének akkora a vagyona, mint öt milliárd embernek együttvéve és Freud emberképének hármas felosztása is érvényesnek látszik: ezek az Id (Ösztön-én), Ego (Én) és a Superego (Felettes-én). „Az ’Én’ a józan állapot és a hatékony tevékenységek központja. A ’Felettes Én’ az erkölcsi előírások és a szülői ideál (később ’Énideál’) forrása, idealisztikus elveket képvisel. Az ’Ösztön-Én’ a szenvedélyek, vágyak forrása, hedonisztikus elvek vezérlik, nem tud késleltetni. Az ’Én’ a ’Felettes-én’-t és az ’Ösztön-én’-t köti össze, és igyekszik ezek a feszültségi különbségeit harmóniába hozni a realitáselv alapján…A vallás által a felnőttek saját infantilitásukat (gyermekiességüket) egy egész életre meghosszabbítják. Valamilyen illúzióba való kapaszkodással el lehet kerülni az egyéni neurózist.”(Wikipédia)
A freudi emberkép sok mindent megmagyaráz a jelenkor tendenciáiból; az előítéletek irányulhatnak a „normális” többség által lustának és élősködőnek tartott az ’Ösztön-Én’-t képviselő színes bőrűek: feketék, romák és migránsok ellen. És ellenkezőleg, az előítélet irányulhat a ’Felettes Én’-t megtestesítő magunkénál sikeresebbnek, intelligensebbnek, összetartóbbnak gondolt csoportok ellen: zsidók, németek, kínaiak és például Romániában a magyarok ellen.
Van egy másik vetülete ennek a felosztásnak és ez a bejegyzésemnek a fő üzenete: a populizmus a korábbi felvilágosult-racionalista-felvilágosító ’Felettes-Én’-t képviselő elit ellenében az ’Én’ és az ’Öszön-Én’ indulataira és dühére alapozza a politikáját.
A bizonytalanság világában az emberek milliárdjai kapaszkodókat keresnek – ezt az igényt szolgálják ki a misztifikált hagyományra, a felturbózott nemzeti büszkeségre, vallási szigorra alapozódó és a „közösségi”akol melegét ígérő populista politikák.
A 21. század nagy kérdése, hogy a Föld globális problémái képesek lesznek-e az emberiség mentalitását a bezárkózás, vallási misztikumba és más kábulatokba (így pl. a virtuális játékokba) menekülés könnyebbik útja helyett a bioszféra iránti felelősséget átérző felnőttes, ’Felettes Én’ felé orientálni?!