MaGYAUR

Egyperces esszé

A „homogén magyar” nemzetállam rögeszméje bumerángként ütött vissza

2018. július 17. - Magyaur

A „homogén magyar” nemzetállamért esztelenül rajongók a Történelem Urától megkapták azt, amit akartak; a nemzetiségek leválasztását Trianonban, a zsidók deportálását (és a vagyonukat), valamint a svábok kitelepítését (és a vagyonukat)…

Na, és most ettől boldogabb hely lett Magyarország?

Csak a Bioszféra!

Le kell vonni a tudomány által mondottakból a következtetést:

1.) a Föld foglyai vagyunk, vagyis nem valószínű a tömeges kirajzás nemcsk a legközelebbi naprendszer Földszerű bolygójához, de talán a Marsra sem, mert az élhetetlen, akár az Antarktisz.

2.) az Ember az állatvilág része, nemhogy különbségek lennének a bőrszín alapján köztünk, de a csimpánzzal is majdnem teljes az átfedés ami a géntérképünket illeti.

3.) Nem igazán látszik Isten aktív részvétele az emberi történelem folyásában. Szembe kell nézni azzal a sajnálatos helyzettel, hogy nincs irgalmas, megmentő istenség.

Csak magunkra számíthatunk.

Ha viszont így állunk, akkor üdvös volna a gondoskodó "báty/nővér" módjára vigyázni a velünk együttélő állat- és növényvilágra, miközben igyekszünk az emberi métóságot mindneki számára biztosító humánusa civilizáció felépítésére. Ebben minden vallásos és nem vallásos embernek van feladata!

A populizmus a nemzetállamok pánikreakciója a globalizmussal szemben

A globalizmus új tudati szintet jelent az emberiség történetében. Ezelőtt 200-300 évvel, amikor még a "nemzet" fogalma volt új, akkor is beletelt némi idő az azzal való azonosulásig, most amikor a honpolgári identitás mellett és helyett egy új "bioszféra-tudatos/világpolgári" világlátásra lenne szükség; ez pánikreakciókat vált ki, és olyan nemzetállamba, illetve korábbi termelési kultúrába bezárkózó politikusokat termel ki magából mint Trump, vagy Orbán.
Korábban egyszerűbbek voltak a tájékozódási pontok: volt a családi, rokonsági szféra, a falu/város, aztán az uralkodó és persze a vallás. Ezekhez a nemzeti elkülönülést viszonylag egyszerű volt társítani, de az sem ment könnyen, hát még a mostani paradigmaváltást!
Egy ideje új dimenzióval bővült a horizontunk a mozi, a TV és az internet révén, aminek következtében a kulturális és politikai globalizmus megállíthatatlanul terjed. A populizmus nem más, mint a világbefogadó szemléletre adott válaszreakció. 
Mivel a nemzetállamok a saját létüket látják fenyegetve, ezért a saját lakosságuk tudatát + más országok közvéleményét igyekeznek hírekkel, de még inkább álhírekkel hiszterizálni, hogy aztán a "nyugodt erő" képviselőjeként maguk mellé állítsák azokat. 
Pedig a jövő, - ha a túlnépesedett és csúcs haditechnikával rendelkező emberi civilizáció meg akar maradni - akkor a nemzeteken túli, nagy civilizációs tömbök közös kormányzásában és felettük álló Bioszféra-Világkormány ideájában keresendő!

Felépül végül a Kőbányára tervezett óriás-mecset és iszlám központ?

A Jobboldal (ami egyenő Orbánnal) még nem döntötte el, hogy nyugatias keresztény akar lenni, vagy nyugatellenes pogány-magyar, vagy netalán még sokkal nyugatellenesebb muzulmán. Mindenesetre, az Európai Unióból való kizáródás utáni időkre gondolván a magyar „főmufti” bemutatta utódjelöltjét, csemetéjét a hatalmas szultánnak a fenséges Portán, bízva családjának majdani hatalomban tartásában..

A Magyar Tudomány Akadémia és magának a magyar tudományosság leépítésének okai

1.) Költségvetési vészhelyzet van, ezen is takarékoskodnak.

2.) Az újra „kézi vezérlésűvé” vált pártállam nem tűrheti sem az egyetemi, sem az akadémiai autonómiát, mert ezek szellemi műhelyek adtak otthont az egyéni módon, világra nyitottan gondolkodóknak.

3.) A reakciós, magát „keresztényinek” mondó jobboldal magát a tudományt; a tudományos objektivitás és racionalitás eszményét akarja megsemmisíteni a „hit” nevében.

A kormányon lévő jobboldali politikusok közül többen úgy vélik, hogy a „büszke és öntudatos magyar hitvallás” megerősítésének fő akadályozói a tudomány emberei, hiszen a tudatukat menthetetlenül „beszennyezte a materializmus mocska”. Az „okoskodó tudósok” képesek megkérdőjelezni olyan „magyar önérzetet” javító gondolatokat, mint például, hogy a „parthus-magyar Jézus”-nak semmi köze a zsidósághoz, hogy a „világmegváltó” magyarság (hiszen a „Világ Csakrája” is a Pilisben van!) nem lehet finnugor eredetű, csakis egy nemesebb „faj” leszármazottja; illetve ezzel ellentmondásban, hogy a magyarság már 40.000 éves őslakosa a Kárpát-medencének, de az sem kizárt hogy a Szíriusz küldötte stb.

Mivel a tekintélyes, ugyanakkor demisztifikáló MTA nem fér bele a Felvilágosodás előtti korba visszatérni kívánó „Keresztény Magyarország” szellemiségébe, ezért közép és hosszú távon a mai önállóságát el kell hogy veszítse és egy megbízható kormányhoz hű, mélyen vallásos káder irányítása alá kell helyezni.

Fel kell készülnünk tehát nemcsak a jövőbeli nagyobb fizikai nyomorra, hanem az orbáni rendszer által szándékosan előidézett szellemi nyomorra is!

http://rtl.hu/embed/1202143/CMD

 

 

 

Horthyval kapcsolatban Nemeskürty véleménye tökéletesen ellentétes Orbánéval! 


Amíg Orbán szerint „Horthy kivételes államférfi volt!”, addig ezt írja könyvében, a horthysta katonaiskolában tanult Nemeskürty:"Milyen jellemző, hogy az 1920-ban visszaállított Magyar Királyság államfője a megszűnt birodalom egy udvari katonatisztviselője lett, a király és császár szárnysegédei közül a sokadik, akit a háború ugyan kétségkívül flottaparancsnokká lendített előre, de akiből ki lehetett, mi lehetett volna egy Andrássy, egy Szlávy József, egy Tisza Kálmán, egy Wekerle alatt? Hiszen kevesebb volt és kisebb tudású, mint akár a komlóskeresztesi Fejérváry Géza, az örök honvédelmi miniszter. (in: A kőszívű ember unokái, Magvető, Bp, 1987 - 277. old.)

A „Falu bekeríti a Várost”

Civilizáció ritkán vész el, csak átalakul

Minden jel arra mutat, hogy a „Falu” (a túlnépesedett fejlődő világ) bekeríti a „Várost” (a kapitalista, „fehér”, elöregedő Nyugatot). A néhai kínai pártelnök, Mao Ce-tung már több mint ötven éve meghirdette ezt a doktrínát, ami nagyobb kínai ráhatás nélkül is megvalósulni látszik. 2050-ben már 9,7 milliárd ember lesz a Földön és MINDEN NEGYEDIK EMBER AFRIKAI LESZ. Eközben a fejlett államokban élő 65 év feletti lakosok száma 2020-ra 2,1 milliárd főre emelkedik, vagyis az euro-atlanti térség elöregszik és utána vákuum keletkezik. Továbbá 2050-re India leelőzi az Egyesült Államokat összesített GDP-ben, és Kína mellett ő lesz a világ két legnagyobb nemzetgazdaságának egyike! 2030-ban a fejlődő országok már 57 százalékát adják a világgazdaságnak, vagyis a FEJLŐDŐ ORSZÁGOK FEJLETTEKKÉ VÁLNAK. 2020-ban már 3,2 milliárd, 2030-ban pedig 4,9 milliárd középosztálybeli ember él majd a világban – 66 százalékuk Ázsiában! (a számokat Brückner Gergely 2018. június 23-i Indexes cikkéből idéztem).

A demográfiai helyzet alakulása, a népvándorlás és a „fejlődő világ” felemelkedése morális pánikot idézett elő a nyugati politikusok körében. Persze a „Nyugat hanyatlása” nem az „istentelen” liberalizmusból fakad, amiről Orbán beszélt, főleg nem valami ördögi „Soros-brüsszeli” összeesküvésből, hanem abból, hogy a fejlődő világ eltanulta a kapitalizmust tőlünk; egyenesen a világpiacra termelnek, fejlett iskolarendszert hoztak létre, tőkét pumpálnak az technológiai fejlesztésekbe és az olyan innovatív iparágba, mint az elektronika. Nem mellékesen a kommunikációs forradalom az egyik oka a népvándorlásnak a háborúk és nélkülözések mellett; a volt gyarmatok szegényei, valamint az éghajlatváltozás kárvallottjai nap mint nap szembesülnek a Nyugat addig elképzelhetetlen gazdagságával.

Ha nem lenne veszélyes az irány, akkor akár komikusnak is tűnhetne a nyugati politikusok reakciója: egyesek bezárkózást hirdetnek, mások (pl. Orbán Viktor) kijelenti, hogy nem is vagyunk részei a Nyugatnak, és meg kell állítanunk a globalizmust, akárcsak a népvándorlást a határkerítésnél. De amiképpen a kínai nagyfal, vagy a római limes olyképpen a kerítés is csak ideig-óráig tartóztathatja fel a vízözönszerű népvándorlást.

Szembe kell nézni azzal a realitással, hogy a „sok lúd disznót győz”, vagyis hosszabb távon (ami lehet akár 90, de akár 30 év is) a világgazdaság fejlődése és a népvándorlás megváltoztatja a Nyugatot. Nemcsak arról van szó, hogy a fehér ember a szőke, kék szeműekhez hasonlóan egyre inkább zsugorodó kisebbség lesz, hanem az euro-atlanti civilizáció a mai formájában megszűnik, illetve átalakul.

Európa történelmének legjobb pillanataiban, például a reneszánsz idején nyitott az antik világra, aztán létrehozta a kísérleteken alapuló tudományt, majd nyitott az ugyancsak antik demokrácia és köztársaság ideája felé, aztán a művészetek, vallások és filozófiák terén nyitott a többi civilizáció irányában, ezzel is megtermékenyítve az európai szellemiséget. Nagy veszteség volna az emberi faj számára, ha az európai-amerikai géniusz eltűnne, de hát erről szó sincs. A jó hír az, hogy a „FALU” ELVÁROSIASODOTT! 2025-re az aktív munkaképesek 75 százaléka a „digitális bennszülött” generációból kerül ki. Minden mindennel és mindenki mindenkivel kapcsolatban lesz; az anyagmegmaradás törvényéhez hasonlóan a civilizációs eredmények sem vésznek el általában, csak átalakulva továbbélnek (mint a római jog a mai napig).

Ilyen körülmények közt mit lehetne, mit kellene tenni Magyarország érdekében? A Fidesz a múltat visszahozni akaró, reakciós stratégiája, - visszamenni a tradicionális „Falu” képlethez - elhibázott. Ezen a fejlődő országok nagy része már túl van és Magyarország amúgy is ezer szállal kötődik a modern Európához! Viszont több dolgot is meg lehetne tenni a népvándorlásból fakadó károk enyhítéséért: karban kellene tartani a magyar kultúra intézményrendszerét és szellemi kapacitását (nem kéne elsorvasztani az értelmiséget), növelni kellene az integrációs kapacitásunkat, vagyis hogy Magyarország tervezett módon csak olyan betelepülni szándékozókat fogadjon be, akik képesek és akarnak alkalmazkodni a kultúránkhoz, de legyünk befogadóak, hogy ne ürüljön ki az ország. Végül, de nem utolsósorban fel kellene ismerni a magyar kormánynak, hogy egy erős Európai Állam létrehozása a saját, jól felfogott nemzeti érdekünk!

Az elfogultság veszélyes

a nemzeti-keresztény gondolat magyar válfaja különösen...

Az elfogultság elvakítja azt embereket ennek következtében könnyen elveszíthetik a realitásérzéküket.
A politikusok hajlamosak mindenfelé, de Kelet-Közép-Európában különösen a nemzeti/népi, illetve vallási elfogultságra építeni a mondanivalójukat. Ezeket a "lelkesítő" konstrukciókat alig különbözteti meg valami az önbecsapástól és a hazugságtól. Szemben a nyugati vállalkozó, menedzser-típusú, jövőorientált politikusokkal a magyar politikus már több mint 100 éve (kivéve a szocializmust) tipikusan jogász-mentalitású, aki a felsőbb hatalmaktól és nagyhatalmaktól, a dicsőséges múlt alapján állandóan elismertséget követel és rendre becsapottnak érzi magát, hisz maga a gondolkodási univerzuma elhibázott. A nemzeti keretrendszerben, elfogultan gondolkozó jogász-politikus tudniillik nemcsak a nemzetközi összefüggéseket nem látja helyesen, de azzal sem tud mit kezdeni hogy ma egy ország világban betöltött helyét a gazdasági-technikai teljesítménye, de főként a fejlődőképessége határozza meg.
Ha a "Történelem Ura" receptet akarna adni arra, hogy miképpen veszítse el Magyarország a nemzetközi tekintélyét és a növekedési potenciálját, akkor jogászi korlátoltságú politikust írna fel kormányfőnek, aki majd elhiszi magáról, hogy hős, mi több megváltó, de közben a világ szemében nem több egy botrányhősnél...

Mindenféle elfogultság veszélyes, de a nemzeti-keresztény gondolat magyar válfaja különösen!

Az elfogultság elvakítja azt embereket ennek következtében könnyen elveszíthetik a realitásérzéküket.
A politikusok hajlamosak mindenfelé, de Kelet-Közép-Európában különösen a nemzeti/népi, illetve vallási elfogultságra építeni a mondanivalójukat. Ezeket a "lelkesítő" konstrukciókat alig különbözteti meg valami az önbecsapástól és a hazugságtól. Szemben a nyugati vállalkozó, menedzser-típusú, jövőorientált politikusokkal a magyar politikus már több mint 100 éve (kivéve a szocializmust) tipikusan jogász-mentalitású, aki a felsőbb hatalmaktól és nagyhatalmaktól, a dicsőséges múlt alapján állandóan elismertséget követel és rendre becsapottnak érzi magát, hisz maga a gondolkodási univerzuma elhibázott. A nemzeti keretrendszerben, elfogultan gondolkozó jogász-politikus tudniillik nemcsak a nemzetközi összefüggéseket nem látja helyesen, de azzal sem tud mit kezdeni hogy ma egy ország világban betöltött helyét a gazdasági-technikai teljesítménye, de főként a fejlődőképessége határozza meg.
Ha a "Történelem Ura" receptet akarna adni arra, hogy miképpen veszítse el Magyarország a nemzetközi tekintélyét és a növekedési potenciálját, akkor jogászi korlátoltságú politikust írna fel kormányfőnek, aki majd elhiszi magáról, hogy hős, mi több megváltó, de közben a világ szemében nem többegy botrányhősnél...

Csak a "Bioszféra-tudat" kvázi vallása és bölcselete mentheti meg az emberiséget!

Egy "bioszféra-alapú" gondolkodásnak - ami nélkül nem éljük túl a 21. századot - a civilizációk, a hívők és nem hívők, az emberek és az élővilág közti közös nevező megtalálása a lényege. 
Az érdekellentéteket magában hordozó nemzetállami és vallási képletek képtelenek kordában tartani a spekulációs tőkét, a bűnözést és a környezetszennyeződést. 
Olyan "Planetáris Felettes Én"-t kellene kidolgozni, amely a hiteken, hiedelmeken és az ember öncélúságon túli szemléletet hordoz magában. Annyi viszály és háború után az, aki nem adta el a lelkét a harácsolásnak, a sovinizmusnak és a vallási fanatizmusnak annak lehetőséget kell biztosítani az "isteni bölcsesség szerepébe" való belehelyzkedésbe! 
A világot egységben látó "Planetáris Felettes Én" nemcsak egy létrehozandó világkormányt kell hogy jelentsen, hanem a civilizációkat, a növény- és állatvilágot; az egész életvilágot magában foglaló Bioszféra-tudat "hívők" milliárdjait is!