MaGYAUR

Merre tovább „UFO”-Momentum?

2020. június 09. - Magyaur

Az elnökség kicserélődése arra utal, hogy a Momentum már nem kizárólag a 30 év alatti, politikai múlttal nem rendelkezők pártja kíván lenni, ami okos döntésnek látszik a 2022-es választások előtt.

A Momentum legnagyobb erénye az „UFO” jellege volt a korrupt, de ugyanakkor hatalmas önérzettel rendelkező, bundás indulatoktól fűtött magyar politikai közegben. Európaias világlátással és európaias politikai kultúrával robbantak be a magyar politikai életbe és első nekifutásra ledöntötték a nemzet megdicsőülésre (és a nyomor látványát eltakarni) szánt, de biztosan deficites, „szent tehenet” az olimpiát.

Nagyot mentek az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon is, mert azoknak, akiket dühített a NER primitív haszonlesése bennük látták az európaiság; vagyis az európai jogállam és polgári civilizáltság hiteles képviselőit.

Ugye a választási győzelem érdekében a Momentum nem akarja feladni ezeket a minden más párttól megkülönböztető jegyeit és értékeit?

A város/falu közötti különbség növekedésének drámai következményei

A Fidesz kormány a "nemzeti középosztály", de leginkább a "nemzeti felsőosztály" építése közepette az út szélén hagyta nemcsak a magyar-cigányokat, hanem a leszakadó vidékek magyar-magyarjait is.

Nekem a Romániával határos elhanyagolt és kiürülő faluban él a rokonságom egy része, úgyhogy jól ismerem a helyzetet. Mivel a kormány nemzetrontó módon elhanyagolta az oktatásfejlesztést és nő a vidéki és városi iskolák közti szakadék, vagyis aki a gyerekének reményteljesebb jövőt akar az kimenekíti városba a gyermekét, de még ennél is fontosabb, hogy - Orbán minden fogadkozása ellenére - nem jöttek létre új munkahelyek, ezért sokan elvándorolnak a közeli nagyvárosba és az így keletkezett űrt részben cigányok, részben a Romániából áttelepülő vegyes összetételű lakosság foglalja el. Minél többen jönnek, annál inkább menekül el, válik "migránssá" a saját hazájában az őshonos lakosság.

A magyar jobboldal válasza erre nem a magyar fiatalság visszacsábítása a falvakba ingyen-kölcsönökkel, infrastruktúra-fejlesztéssel, új típusú menedzser-falugazdászok igénybevételével, hanem a gettósítás és a faji megkülönböztetés.

Mivel az ország területének kétharmadán élők az Európai Unió átlag életszínvonala alatt élnek és az elöregedés, a falvak pusztulása, falvak kiürülése és egész térségek "gettósodása" a magyar gazdaságot és közrendet fenyegeti kimondhatjuk, hogy a Fidesz NER stratégiája megbukott és itt az ideje valami újat csinálni!

A „szuverén nemzetállam” egy ócska populista trükk

A 21. századig az emberi civilizációk hierarchikusan összekapcsolódó erőközpontok magasba törő építményei voltak, mostantól a tendencia megváltozik: a Földet átfogó nemzetköziség és a hálózatos kommunikáció miatt a sokszor (például a Szent Korona-tan révén) misztifikált intézményi-piramisok összelapulása lesz a jellemző és a közvetlen kommunikáció (például a twitteren) vezetők és vezetettek közt. Ebből az alábbi tanulságokat lehet levonni:

  • A legfőbb érték az Élet - a nemzetiségtől, nemtől, bőrszíntől és vallási hovatartozástól független emberi civilizáció, valamint a Bioszféra fennmaradásának – biztosítása lett.
  • Új erőközpontok jönnek létre, amelyek új algoritmusok és technikák alapján működtetik az intézményrendszert. Az Európai Unió egy olyan új erőközpont, amelynek keretei közt élnek tovább a különféle nemzetek, nemzetiségek és vallási közösségek, de nem feltétlenül a nemzetállamoknak alárendelten.
  • A régi, polgári forradalmak idején született nemzetállami erőközpontok helyzete megrendült. A korábbi dinasztikus politika helyébe a kapitalista konkurenciaharc lépett, amelyben a leghatékonyabb „vállalati forma” a modern nemzetállam lett. Ahhoz, hogy sikeres legyen egy-egy nemzet vállalkozása egészséges, tanult és lelkes munkaerőre és egyben katonára volt szüksége. Ezt szolgálta a sokszor babonás hagyományok elhagyása, a racionalitás érvényesítése minden téren, valamint a közegészségügy és a közoktatás bevezetése. Ebben a kontextusban az emancipáció is hatékonyságnövelő tényező volt, hiszen ahogy a régiók szerinti eltérő pénzek és súly-, mértékegységek egységesítése célszerű volt, olyképpen volt praktikus a modern állam szempontjából a jogegyenlőség bevezetése.
  • A populizmus nem más, mint a nemzetállami rendszer fennmaradásában érdekelt bürokratikus-egyházi lobbi érdekérvényesítő politikája. Ennek a lényege az, hogy bűnbakká kívánja tenni a jogegyenlőséget és a társadalmi méltányosságot hirdető politikákat, méghozzá „a csendes többség” nevében. De ez a szűklátókörű, a többségnek udvarló és arra hivatkozó nacionalizmus csak azt a célt szolgálja, hogy hatalomba tartsa nemzetállami lobbit akár a nép hosszú távú érdekeinek rovására is (bizarr, de mind a fasizmus, mind a kommunizmus a népre hivatkozott a katasztrófába vezető útján).
  • A magyar nemzetállami-egyházi lobbi annyiban alkalmazkodott a fejlődéshez, hogy - a multinacionális vállalatok mintájára – fiatal, a „nemzetállami vállat” iránt lojális technokratákat, menedzser-fizetéssel és pénzen kívüli juttatásokkal magához láncol. De maga a magyar erőközpont teljesen szembemegy a világ és benne Európa fejlődési irányával és erre még büszke is! Pont a modernitás elemeit hanyagolja el: a közoktatást, a közegészségügyet, a jogállamiságot és közben erősíti a „faji elkülönülést”, például az iskolai szegregációval. A problémákat gyáva módon soha nem oldja meg, mert az veszélyeztetné az erőközpont újraválasztásának esélyeit. A feszültségeket nacionalista és szenteskedő blablával palástolja, hogy aztán fiaink, unokáink küszködjenek az el nem végzett reformok káros következményeivel.
  • A magyar nemzetállami-egyházi lobbi belekapaszkodik a szuverenitás és „belügyekbe való be nem avatkozás” idejétmúlt eszméibe, hogy mentse az önző lobbi érdekeket elfedő látszatot. De a király meztelen: az Európai Unióval szembehelyezkedő, nemzeti alapú, rövidlátó szeparatizmus nem hiba, hanem bűn!

Karácsony vádirata Orbánnal szemben...

"Mert mire is költenék azt a pénzt, amit elvesznek az önkormányzatoktól?"

Karácsony Gergely főpolgármester írja: „Nem fogom engedni, hogy a kormány becsapja a budapestieket!

Nem kérünk ebből az álságos politikából. Nem kérünk a kormány Budapest-adójából!

Közöltem Gulyás Gergely miniszterrel, hogy a jövő hétre összehívott főváros-kormány egyeztetést elhalasztjuk. Nem asszisztálunk ahhoz a hazugsághoz, mintha a kormány Budapest fejlesztésében lenne érdekelt, nem csinálunk úgy, mintha nem jelentene valóságos veszélyt a budapestiekre, hogy a kormány a költségvetéssel elkezdte Budapest totális kivéreztetését. Nem csilivili látványterveket kell most nézegetnünk, hanem megküzdeni ezzel a károkozással, ellenállni a budapestiek megsarcolásának.

Harminc éve először állítana elő olyan helyzetet a kormány, hogy nem az állam támogatja a fővárost, hanem Budapest finanszírozza az államot. 2021 az első év a rendszerváltás óta, ahol a központi költségvetésben a Fővárosi Önkormányzatnak juttatott működési támogatások és az előírt befizetés egyenlege negatív. Vagyis a Főváros „nettó befizetője” a központi költségvetésnek 2021-ben. A mintegy 29 milliárd forintos támogatással 36 milliárdos elvonás áll szemben. Ezt tetézi, hogy a kormány a helyi iparűzési adó decemberi feltöltési kötelezettségének eltörlésével azt a bevételt, amely tavaly még több mint 20 milliárdos forrást jelentett a fővárosnak, idén 0, azaz nulla forintra csökkenti. És akkor a kerületeket súlyos hátrányba hozó gépjármű adó zsebre vágásáról most nem is szólok. Miként arról sem, hogy a Budapesten megtermelt minden 100 forintból 97-et eddig is elvont a kormány.

Mindezt nyugodtan nevezhetjük úgy: a kormány Budapest-adót akar kivetni.

Budapest-adót, amely minden budapestitől mintegy 20 ezer forintot vonna el. Ez ellen tiltakozni kötelesség. Ezt pedig elsőként a belügyminiszter által jövő hétre összehívott önkormányzati egyeztetésen tesszük. Minden más tárgyalásnak akkor van értelme, ha a kormány tisztázza a szándékait, ha egyértelműen állást foglal: fejleszteni, vagy kivéreztetni akarja Budapestet.

Ez a kormányjavaslat, maga a szószegés. Hiszen a miniszterelnök azt mondta, nem tesz olyan javaslatot, amellyel a Fővárosi Önkormányzat nem ért egyet. Márpedig a helyi iparűzési adóból (hipa) származó bevétel csökkentésének elutasításáról a Fővárosi Közgyűlés határozatot is hozott. És ígéret hangzott el arról is, hogy a kormány nem piszkálja a hipa-bevételt a fővárosi finanszírozásról szóló tárgyalások előtt. Ennyit ér a szavuk?

A magyar kormány ezzel a politikával teljesen egyedül maradt a világban. Mindenhol máshol, Ausztriától Ausztráliáig, Kínától Brazíliáig, szerte az Európai Unióban a kormányok nem sarcolják, hanem támogatják az önkormányzatok. Mert tudják, hogy a járvány nyomában érkező gazdasági válság a nagyvárosokban hat pusztító erővel, és mert tudják, segítséget, támogatást a bajba jutott embereknek és vállalkozásoknak azok nyújthatnak okosan, akik a legközelebb vannak hozzájuk: az önkormányzatok. Budapesten a kerületek és a fővárosi önkormányzat.

Hogy a járvány első szakaszán túl tudtunk jutni, az nagyon nagy részt a budapestieken, az ő belátásukon, fegyelmezettségükön múlt. Itt, a városban összpontosulnak, itt foglalkoztatnak a legtöbb embert azok az iparágak, amelyeket kiemelten érint a válság. A budapestiek és a budapesti vállalkozások az önkormányzatok segítségével tíz körömmel kapaszkodnak ki a gazdasági-szociális válság mély gödréből, erre jön a kormány, és rálép a kezükre. Érzéketlen, álságos és végtelenül káros, ostoba politika ez. Mert mire is költenék azt a pénzt, amit elvesznek az önkormányzatoktól? Oligarchák szállodáira, kaszinóra, Paks 2-re, Belgrád-Budapest vasútra. Szerintünk viszont az emberekre, az ő támogatásukra kell költeni most. Ez a valódi válságkezelés. Ezért fogunk megküzdeni mindazért, ami Budapestnek és a budapestieknek jár.

Ezt a küzdelmet, ezt az ellenállást nem tudjuk és nem is akarjuk a budapestiek bevonása nélkül megharcolni. Mert Budapest erős város, erős közösség.”

Nem Trianon a probléma!

Hé, ti nagyurak, hát nem ezt akartátok? Az Ausztriától független, szuverén magyar államot? Nem a homogén etnikumú, színmagyar Magyarországot? Mit csodálkoztok azon, hogy például Horvátországban (ami soha nem volt szerves része Magyarországnak csak pusztán a király személye kapcsolt össze) az ott élő horvátoknak, vagy a görögkeleti vallású szerbeknek, vagy a "migráns" szászoknak, vagy szintén Erdélyben a magyarnál népesebb románságnak esze ágában sem volt magyar uralom alatt élni és elmagyarosodni!?
A probléma ti vagytok nagyurak, akik elnyomók voltatok és maradtatok népeteknek!
Az 1000 éves államról, a kereszténységről papoltok, miközben a szegényekkel és elesettekkel mit sem törődtök. Az országot magánbirtokként kormányozzátok és visszaélve a helyzettel törvényekkel szentesítitek a nemzet vagyonának magánvagyonként való szétosztását magatok közt, akár a gyarmatosítók a rablott holmit. Magyarországot legszívesebben elszigetelnétek Európától hogy aztán a pogány türk és kurultáj oldalra lökjétek, oda ahol nem kétharmaddal, hanem a szovjet időket idéző 99 százalékkal választanak meg önkényeskedő diktátorokat.
A célotok nem az, nagyurak, hogy Magyarország világszínvonalú legyen; a legjobb egyetemeket kiseprüztétek, vagy a hatalomhoz kapcsolódó alapítványok alá rendeltétek és a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatát pedig lassú kínhalálra ítéltétek.
Reményvesztett magyarok százezrei keresnek külföldön munkát és új életet. És a következő évtizedek sem kecsegtetnek semmi jóval; előrelátható az orvoshiány, a pedagógushiány, a mezőgazdasági és ipari szakképzett munkarő hiánya stb.
A "Történelem Ura" ítéletet mondott felettetek a kis trianoni kastélyban, de nem tanultatok belőle.
Milyen új veszélyt hoztok még ránk?

Ateizmus és politikai kereszténység

Amiben egyetért Ferenc pápa és Hamvas Béla

„Istentagadó, de szenvedélyes hitből istentagadó. Az én szememben több, mint a parfümös kenetteljesség. Azt hiszem, Isten szemében is több.

A szenvedélyes ateista materializmus és a szellemtagadás, amely az embert állatfajnak tartja, a lélek halhatatlanságát elveti, de egész erejével küzd az ember gazdasági jólétéért, a társadalmi elnyomatás ellen, a szabadságért

és

     a hipokrita és hitetlen teológia, a klerikális dogmatika, amely az ember halhatatlanságát tanítja, de amikor a szükséget és a butaságot látja, nem tud mást, mint sopánkodni.

Melyik a rosszabb?”

Hamvas Béla: Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis Vigilia, Bp 1987 – 255.old.

És mégis megállítható a Föld!

Gael Giraud, francia közgazdász-ökológus, egyben szerzetes (igen, így néz ki Ferenc pápa megújuló katolicizmusának az egyik „nagykövete”!) mondja az interjúban, hogy részt vett Londonban egy európai top-pénzügyi döntéshozókkal tartott környezetvédelmi konferencián, ahol „a politikusoknál sokszorta befolyásosabb bankemberekről kiderült, hogy tisztán látják a klímaváltozás okozta kockázatokat, hogy a felmelegedés következménye többek közt a metán felszabadulása lesz az örökké fagyott talajból Szibériában és Alaszkában, valamint az óceánok fenekéről. A metán kiáramlás okozta és vissza-nem-csinálható üvegházhatás következtében egy-két évtizeden belül 8-10 fokkal emelkedhet az átlaghőmérséklet, ami egyet fog jelenteni az emberi civilizáció végével.

Mit lehet tenni? A válasz az volt, hogy semmit.

Nincs olyan környezetvédelmi vészhelyzet, amivel rábírhatóak lennének az emberek az életmódjuk megváltoztatására, na pláne az életszínvonaluk radikális csökkentésére…”

Ha volt a koronavírus járványnak pozitív oldala, akkor az az volt, hogy megmutatta, igenis „meg lehet állítani a Földet” és az emberek alapvetően együttműködőek!

Az örök(?) nemzeti pióca

A nem-megérdemelt-vagyonnal hivalkodó, magyarkodó (korábban a közös Monarchia, ma a közös Európa ellen fenekedő), ugyanakkor roppant önérzetes uralkodó elit nem tűnt el sem az első világháborús vereséggel, sem Trianonnal, sem a második világháborús vereséggel, sem a szocializmussal, sem az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal. Itt vannak és - szemérmetlen módon a keresztény-nemzeti gondolatra hivatkozva - pióca módjára szívják a nemzet életnedveit és az emberek vérét...

https://nepszava.hu/3077201_oklot-szivet-ellazitani

A nemzeti egységnek "kampó"

Vicces, de rémes is, hogy a Fidesz most a lelkében és testében egészséges vidéket valóságosan is "megvédi" a nemzetietlen, erkölcstelen (sőt ateista!), a dekadens Nyugat által megfertőzött budapestiek hordáitól - ennyit a "nemzeti egységet" képviselő Orbán-kormányról...

https://hircsarda.hu/2020/05/06/tobb-tucat-budapestit-talaltak-egy-kamionban-osszezsufolodva-agardnal/?fbclid=IwAR2FK5Q5VjEr_rcjP_0jMnFejSy06q1xhaQ0B4yeFAVgtYzA6p_20slyfUk

A korrupt elit kiárusítja az országot Kínának

Káncz Csaba: "A kínai expanzió tipikus módszere, hogy megegyeznek a helyi korrupt politikai elittel egy masszívan túlárazott megaprojektről (vasút-, kikötő-, vagy útépítés). A kilóra megvásárolt helyi elit segedelmével a kínai cégek kaszálnak az agyoninflált és sokszor teljesen haszontalan beruházásokon. Az áldozatul esett országok adófizetőinek viszont ez sokáig óriási teher, mert innentől kezdve ők fogják fizetni a kínaiak által benyújtott számlát." - Magyarország kiárusítása zajlik a "legnemzetibb" és a "legtitkolózósabb" kormányunk által...

Védhetetlen, amit csinálnak.

 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/budapest-belgrad-vasutvonal-uj-aknak-az-uj-selyemuton.html?fbclid=IwAR0TJpamgqaEe1Ynuj836ii25oHD_A0znrPX_TYmaigkW228oVzPxp4zjMc