MaGYAUR

Gátlástalan politikai kalandorok alvilági alakokkal szövetkeznek…mindezt az egyház áldásával

2018. november 17. - Magyaur

A gátlástalan politikai kalandorok hol a nemzeti érdekre, hol a hit védelmére hivatkoznak, hol egyszerre mindkettőre. 
Ezzel hosszú távon azt kockáztatják, hogy elhiteltelenítik és sárba rántják ezeket a tiszteletreméltó eszményeket. 
Mindeközben az egyházak képtelenek ellenállni a nemzetállami nyomásnak és csábító, de anyagias jellegű lekenyerezésnek, ezzel a létezésük alapját és okát adják fel, illetve adják el....

Az európai vallásokat európaiassá kell tenni!

Az iszlám vallást "europanizálni" kell, magyarán toleránssá és
a római jog talaján jogkövetővé kell tenni!
Ezt csak egy erős, egységes és világias Európai Köztársaság teheti meg, ahol nincsenek országos kibúvók az iszlám-, és más vallási reformok alól.
A zsidó vallást is zártnak és intoleránsnak tartom...ott is megszüntetendőnek tartom a fitymacsonkítást (az etnikai kizárólagosságot) és a női szegregációt.
Sajnos ez utóbbival kapcsolatban a katolicizmus is és minden reakciós, "macsó tekintélyuralmiu rendszer elmarasztalható - ezért nem szabad hagyni "illiberális" daganatokat Európa egészséges testében!

Az orbáni politika erkölcstelensége

Nem támogatjuk a kínaiak által szétrombolt Tibetet, a törökök által feldúlt Kurdisztánt és az Azerbajdzsán által nyomorgatott Örményországot, a világ legősibb keresztény államát és közben együttérzést várunk Trianon kapcsán...milyen alapon?

A kevert nemzetiségű Közép-Európa és Európa lakosságának igazságos és szabad életterének megteremtéséhez nem a nemzetállami határok ide-oda tologatására van szükség, hanem egy kívül-belül erős, magát megvédeni képes és a világ nagyhatalmaival versenyképes, félmilliárd lakosú, demokratikus jogállami keretek közt működő Európai Köztársaságra!

Olyan Európára van szükség, amelyben nem a mesterségesen létrehozott nemzetállamok önigazgatók, hanem az olyan önkormányzatiságra képes régiók mint Katalónia, Skócia, Erdély stb. Ám az olyan nacionalista politikusok mint Orbán félnek attól, hogy nem sütögethetik tovább a saját különbejáratú kis pecsenyéjüket... ezért ellenségei "európai álom"-nak.

A liberalizmus világtörténelmi jelentősége

A liberalizmus különbözik a többi ideológiától, amelyek általában „küldetéses” jellegűek”.

A liberalizmus – az üzleti élet szempontjából elengedhetetlen megbízható üzleti információcsere talaján jött létre - a piaci rendszer működőképességét úgy vélte fenntartani, hogy elfogadta a gyakran hit-alapú, irracionális törekvéseket is, feltéve ha azok nem veszélyeztették a kapitalizmust. Elfogadta a status quo-t, emiatt "állapot-ideológaiként" működött. Emellett, nem minden érdek nélkül, áttette a hangsúlyt a közösségről az egyénre, vagyis a fogyasztóra, arra akire az üzleti tevékenysége irányult.

A liberalizmussal szembenálló "illiberális" rendszerek, a racionális piaci konkurenciaharc helyett, a nacionalista, vallásos hiteken, gyakran fanatizmuson alapuló, célokat, olykor "szent" célokat kitűző "program-ideológiák". A liberális „élni és élni hagyni” elvvel szemben egyre inkább az egyén szabadságának korlátozása és a gyerekkortól kezdődő agymosás van terjedőben világszerte. Jellemző, hogy a liberalizmus csökkenésével nemcsak a "politikailag korrekt", vagyis toleráns, megértő modor tűnik el, hanem maga a korrektség is, nemcsak a kommunikációban, de a közéletben is.

A jelenkort nem hiába hívják „Post Truth”, vagyis a Hazugság Korának, mert a hamis hírekkel, a média közszolgálati jellegének megszüntetésével, az állandó hisztériakeltéssel a társadalmakat belekergetik a nem-piaci jellegű, kollektív hiteken alapuló, merev, kaszt jellegű struktúrákba - pont amivel szemben létrehozták a polgári szabadelvűséget és ami ellen mindig is küzdött a liberalizmus!

Az orbánisták közveszélyes mazochizmusa

Az alárendelődő ember nem bánja, sőt sóvárogva várja, hogy a hatalom szigorú, vagy akár szadista legyen azzal, aki nem áll be a sorba…

A megalázott, megtört ember sokszor nem érzi magát biztonságban egy megengedő, liberális közegben, ahol nem tisztázottak a szabályok és az alá/fölérendeltségi viszonyok. ”Ha megversz is imádlak én” alapállásból erőskezű, kiismerhető Gazdát keres magának.

A tekintélyelvű politikus megveti az általa puhának, elvtelennek és erkölcstelennek látott liberális demokráciát és szembeállítja vele a „férfias” militarizmust, az olykor kegyetlen szigorú katonás szervezettséget, amely látványosan elbánik a renitens, lázadó egyéniségekkel, de a gyenge kisebbségekkel is: legyenek azok hajléktalanok, migránsok, romák, rokkantak, nyugdíjasok stb.

Orbán és tábora megveti a nyugati liberális demokráciát és a „nyílt társadalom” eszméjét, mint ami úgymond veszélyezteti a tradicionális hatalom stabilitását. Orbánnak minden erőt sugárzó önkényuralom szimpatikusabb Azerbajdzsántól Oroszországig, Törökországtól Kínáig, mint a konszenzusos egyetértésre törekvő Európai Unió.

Mindez az alábbi cikk olvastán jutott az eszembe.

https://index.hu/kulfold/2018/10/24/kina_orban_japan_v4-ek_diplomaciai_fiasko/

Az önsorsrontó orbáni nemzeti stratégiáról

Azok közé tartozom, akik nem akarják, hogy a Fidesz-kormány Magyarország hajóját orosz és/vagy török és/vagy kínai kikötőbe kormányozza. El kell hagyni a csak folyón biztonságos naszádot (a magyar nemzetállamot) és át kell szállni a viharos tengereken valódi biztonságot nyújtó repülőgép-anyahajóra (ami jelképezi a még építés alatt lévő erős Európai Köztársaságot) - csak így maradhat meg hosszú távon a magyarság!
Ehhez hasonló bátor döntést hoztak elődeink, amikor kiváltak az akkor még biztonságosnak hitt Őshazából, a később elpusztult Magna Hungáriából és csatlakoztak először a Kazár birodalomhoz, majd a népvándorlás nyomására bemenekültek a keresztény Európa védőszárnyai alá, ahol véglegesen megvethették lábukat.
A "körkörös védelem" az "Egyedül vagyunk", a nemzeti szuverenitás hangoztatása az Európai Unióval szemben, de ugyanakkor a stréber hozzásimulás Putyin és Erdogán lábához - szerintem ez nem a bátorság jele, hanem a Nyugati civilizációt hepciáskodva lenéző és vele szemben ellenpólust kereső buta és önsorsrontó politika megnyilvánulása.

Az orbáni rendszer bűne: Magyarország megtartó erejének végzetes meggyengítése

Évente egy városnyi magyar hagyja el a világ egyik legboldogtalanabb országát; Magyarországot. Több disszidense van a Nemzeti Elnyomás Rendszerének, mint az 1956-os magtorlások Kádár-rendszerének! A maradiságot aggresszíven hirdető nacionalista-klerikális-maffiózó társaság mindent megtesz a világra, tudományosságra és piaci versenyre nyitott rétegek leginkább a fiatal, kritikus értelmiség kiüzésére és az ország ügyeieitől, így a szavazástól való távoltartásáért.

Orbán történelmi bűne a lehetséges polgári fejlődés előre megfontolt és tudatos kisiklatása!

Nem Ady és nem a liberálisok a hazaárulók!

Sok jobboldali magyar ideológus, köztük Raffay Ernő évek óta azon dolgozik, hogy a szabadkőműveseket, mint az Európa-, és Nyugat-barát liberális magyar értelmiség "összeesküvő" szervezetét - és benne Ady Endrét - tegye meg Trianon felelősévé. A Szabadkőművesség olyan anti-feudális polgári képződmény volt, amely mellesleg a magyar kultúra motorja is volt és amelynek sorába tartoztak a Reformkor nagyjai Kazinczytól, Kossuthig, de sokkal később például Ady mellett Kosztolányi is. A liberalizmus lényege az EMANCIPÁCIÓ (nemzetiségi, vallási, női stb.) és a nemzeti öncélúsággal, illetve provincializmussal szembeni VILÁGRA VALÓ NYITOTTSÁG és ezzel kíván leszámolni a ma hatalomra került ostoba és korlátolt reakciós kurzus, amely az európai parlamenti választások előtt, de főleg Trianon 100 éves évfordulója kapcsán egyre hisztérikusabb módon állítja előtérbe ezt a kérdést. ...Ez nyilvánvalóan kommunikációs trükk, mert a mai reakciós Fidesz-KDNP politikusok, hasonlóan a 100 évvel ezelőtti elődjeikhez, az esztelen magyar sovinisztákhoz hasonlóan a "nemzeti szuverenitást" helyezik a politikájuk középpontjába (és nem a fejlődést, meg a nép felemelését). Az 1900-as évek reakciósai az önálló, szuverén magyar állam ideájával az Osztrák-Magyar Monarchiát akarták szétrobbantani; az 2010-es évek reakciósai az Európai Uniót akarják a nemzetállamok Európájává lezülleszteni, kiherélni. De minden nacionalizmus nacionalizmust fial: a magyar felerősítette a horvát, román és szlovák nacionalizmust és ezért felelős a Nagy-Magyarország szétesésében a korabeli politikai elit! Ezt akarják elhallgatni és többek közt ezért is akarják "hazaárulónak" beállítani a reakciós magyar politikával szemben álló Ady Endrét és a máig erős európaias magyar szellemiséget!

https://index.hu/tudomany/tortenelem/anagyhaboru/2015/04/06/gyavasagbol_es_butasagbol_lett_ongyilkos_a_regi_magyarorszag/

 

Újrajátszva: Vörös és Fekete

A „neo-reakciós” orbánista rendszer, újra előadja a 19. századi, a republikánus forradalmakkal szemben létrejött, az egyházra és a hadseregre épülő, haladás-ellenes „monarchikus” politikát.

Stendhal regényének címe, a „Vörös és Fekete” is erre utalt a feketével, ami a papi reverenda színe és a vörössel, amely a korabeli katonai zubbony színe volt. Ha valaki szegény fiatal volt az 1815-1830 között Franciaországban, akkor csak a monarchia e két támaszában kínáltak neki felemelkedési lehetőséget: a hadseregben és az egyházban.

Most amikor azt lebegtetik a hatalom urai, hogy a ’nem-egyházi’ egyetemeken való tanulás évente 4, azaz négy millió forintba kerül majd minden diáknak, ugyanakkor pedig az egyháziak valószínűleg ingyenesek, vagy nagyon olcsók lesznek, akkor a cél világos: a jövő magyar értelmiségét belekényszeríteni a vallásos világlátás kalodájába. Másfelől egyre militaristábbá akarja tenni az orbánista hatalom a társadalmat; a cserkészettől kezdve a köztisztviselőknek a katonai hierarchiába való betagolásáig a cél a társadalom belekényszerítése a ’nem-visszabeszélő’, engedelmes „közkatona” szerepébe.

De a magyar társadalom még szavazhat másképpen - ameddig még egyáltalán szavazhat, vagyis az európai uniós tagságunk meglétéig - hogy újrajátsszuk a sötét reakcióval szemben fellépő a Reformkort!

Olyan pártokat, olyan politikusokat kell választani tehát, akik a polgári szabadságjogokat akarják, az állam és egyház szétválasztását, az állami hatalmi ágak (a kormány, a parlament és a bíróság/alkotmánybíróság) szétválasztását, az ország javainak szétlopásának leállítását és olyan külpolitikát, amelyben a szövetségeseinknek, a NATO-nak és az Európai Uniónak az ellenségeivel, vagyis Putyin Oroszországával és Erdogan Törökországával nem paktálunk le áruló módjára!

És „a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy hiréhez…!”

Tartalékos katonai szolgálatra kényszerítik a minisztériumokból kirúgott tisztviselőknektartalékos katonák lesznek a tisztviselők

Csak annak kínálnak majd más munkát az állami szektorban, aki beáll tartalékos katonának. Felmentés nincs, ez a nőkre is vonatkozik.

 

https://varosikurir.hu/tartalekos-katonak-kirugott-tisztviselok/?fbclid=IwAR35_l2O3GXr90B2eejVX5_CfJW9WvTMk6wXH0Q1XVf1yJHKMUj2EdfeZ9w

 

Létezik a politikusok, a pénzemberek és a papok "nemzetközi összeesküvése"!

A világ összes nemzetállama, nagyvállalata és maffiája el van foglalva a saját érdekeinek érvényesítésével, a világ összes vallásos embere el van foglalva Istennel, a világ összes humanistája el van foglalva az emberi faj civilizációjával, de a lényeggel - mert annak nincs sem pénzügyi, sem nemzeti, sem vallási hozadéka - magának a földi létnek, a Bioszféra túlélésének a komplex kérdésével csak a ködszurkálók foglalkoznak... 
A világ vezetői homokba dugják a fejüket, úgy tesznek, mintha normális világban élnénk, pedig nincs több hátra mint 10-12 év a klímakatasztrófáig!

https://hvg.hu/tudomany/20181009_david_attenborough_klimavaltozas_tulnepesedes_eghajlatvaltozas_dynasties_video