MaGYAUR

A „szuverén nemzetállam” egy ócska populista trükk

2020. június 06. - Magyaur

A 21. századig az emberi civilizációk hierarchikusan összekapcsolódó erőközpontok magasba törő építményei voltak, mostantól a tendencia megváltozik: a Földet átfogó nemzetköziség és a hálózatos kommunikáció miatt a sokszor (például a Szent Korona-tan révén) misztifikált intézményi-piramisok összelapulása lesz a jellemző és a közvetlen kommunikáció (például a twitteren) vezetők és vezetettek közt. Ebből az alábbi tanulságokat lehet levonni:

  • A legfőbb érték az Élet - a nemzetiségtől, nemtől, bőrszíntől és vallási hovatartozástól független emberi civilizáció, valamint a Bioszféra fennmaradásának – biztosítása lett.
  • Új erőközpontok jönnek létre, amelyek új algoritmusok és technikák alapján működtetik az intézményrendszert. Az Európai Unió egy olyan új erőközpont, amelynek keretei közt élnek tovább a különféle nemzetek, nemzetiségek és vallási közösségek, de nem feltétlenül a nemzetállamoknak alárendelten.
  • A régi, polgári forradalmak idején született nemzetállami erőközpontok helyzete megrendült. A korábbi dinasztikus politika helyébe a kapitalista konkurenciaharc lépett, amelyben a leghatékonyabb „vállalati forma” a modern nemzetállam lett. Ahhoz, hogy sikeres legyen egy-egy nemzet vállalkozása egészséges, tanult és lelkes munkaerőre és egyben katonára volt szüksége. Ezt szolgálta a sokszor babonás hagyományok elhagyása, a racionalitás érvényesítése minden téren, valamint a közegészségügy és a közoktatás bevezetése. Ebben a kontextusban az emancipáció is hatékonyságnövelő tényező volt, hiszen ahogy a régiók szerinti eltérő pénzek és súly-, mértékegységek egységesítése célszerű volt, olyképpen volt praktikus a modern állam szempontjából a jogegyenlőség bevezetése.
  • A populizmus nem más, mint a nemzetállami rendszer fennmaradásában érdekelt bürokratikus-egyházi lobbi érdekérvényesítő politikája. Ennek a lényege az, hogy bűnbakká kívánja tenni a jogegyenlőséget és a társadalmi méltányosságot hirdető politikákat, méghozzá „a csendes többség” nevében. De ez a szűklátókörű, a többségnek udvarló és arra hivatkozó nacionalizmus csak azt a célt szolgálja, hogy hatalomba tartsa nemzetállami lobbit akár a nép hosszú távú érdekeinek rovására is (bizarr, de mind a fasizmus, mind a kommunizmus a népre hivatkozott a katasztrófába vezető útján).
  • A magyar nemzetállami-egyházi lobbi annyiban alkalmazkodott a fejlődéshez, hogy - a multinacionális vállalatok mintájára – fiatal, a „nemzetállami vállat” iránt lojális technokratákat, menedzser-fizetéssel és pénzen kívüli juttatásokkal magához láncol. De maga a magyar erőközpont teljesen szembemegy a világ és benne Európa fejlődési irányával és erre még büszke is! Pont a modernitás elemeit hanyagolja el: a közoktatást, a közegészségügyet, a jogállamiságot és közben erősíti a „faji elkülönülést”, például az iskolai szegregációval. A problémákat gyáva módon soha nem oldja meg, mert az veszélyeztetné az erőközpont újraválasztásának esélyeit. A feszültségeket nacionalista és szenteskedő blablával palástolja, hogy aztán fiaink, unokáink küszködjenek az el nem végzett reformok káros következményeivel.
  • A magyar nemzetállami-egyházi lobbi belekapaszkodik a szuverenitás és „belügyekbe való be nem avatkozás” idejétmúlt eszméibe, hogy mentse az önző lobbi érdekeket elfedő látszatot. De a király meztelen: az Európai Unióval szembehelyezkedő, nemzeti alapú, rövidlátó szeparatizmus nem hiba, hanem bűn!

Karácsony vádirata Orbánnal szemben...

"Mert mire is költenék azt a pénzt, amit elvesznek az önkormányzatoktól?"

Karácsony Gergely főpolgármester írja: „Nem fogom engedni, hogy a kormány becsapja a budapestieket!

Nem kérünk ebből az álságos politikából. Nem kérünk a kormány Budapest-adójából!

Közöltem Gulyás Gergely miniszterrel, hogy a jövő hétre összehívott főváros-kormány egyeztetést elhalasztjuk. Nem asszisztálunk ahhoz a hazugsághoz, mintha a kormány Budapest fejlesztésében lenne érdekelt, nem csinálunk úgy, mintha nem jelentene valóságos veszélyt a budapestiekre, hogy a kormány a költségvetéssel elkezdte Budapest totális kivéreztetését. Nem csilivili látványterveket kell most nézegetnünk, hanem megküzdeni ezzel a károkozással, ellenállni a budapestiek megsarcolásának.

Harminc éve először állítana elő olyan helyzetet a kormány, hogy nem az állam támogatja a fővárost, hanem Budapest finanszírozza az államot. 2021 az első év a rendszerváltás óta, ahol a központi költségvetésben a Fővárosi Önkormányzatnak juttatott működési támogatások és az előírt befizetés egyenlege negatív. Vagyis a Főváros „nettó befizetője” a központi költségvetésnek 2021-ben. A mintegy 29 milliárd forintos támogatással 36 milliárdos elvonás áll szemben. Ezt tetézi, hogy a kormány a helyi iparűzési adó decemberi feltöltési kötelezettségének eltörlésével azt a bevételt, amely tavaly még több mint 20 milliárdos forrást jelentett a fővárosnak, idén 0, azaz nulla forintra csökkenti. És akkor a kerületeket súlyos hátrányba hozó gépjármű adó zsebre vágásáról most nem is szólok. Miként arról sem, hogy a Budapesten megtermelt minden 100 forintból 97-et eddig is elvont a kormány.

Mindezt nyugodtan nevezhetjük úgy: a kormány Budapest-adót akar kivetni.

Budapest-adót, amely minden budapestitől mintegy 20 ezer forintot vonna el. Ez ellen tiltakozni kötelesség. Ezt pedig elsőként a belügyminiszter által jövő hétre összehívott önkormányzati egyeztetésen tesszük. Minden más tárgyalásnak akkor van értelme, ha a kormány tisztázza a szándékait, ha egyértelműen állást foglal: fejleszteni, vagy kivéreztetni akarja Budapestet.

Ez a kormányjavaslat, maga a szószegés. Hiszen a miniszterelnök azt mondta, nem tesz olyan javaslatot, amellyel a Fővárosi Önkormányzat nem ért egyet. Márpedig a helyi iparűzési adóból (hipa) származó bevétel csökkentésének elutasításáról a Fővárosi Közgyűlés határozatot is hozott. És ígéret hangzott el arról is, hogy a kormány nem piszkálja a hipa-bevételt a fővárosi finanszírozásról szóló tárgyalások előtt. Ennyit ér a szavuk?

A magyar kormány ezzel a politikával teljesen egyedül maradt a világban. Mindenhol máshol, Ausztriától Ausztráliáig, Kínától Brazíliáig, szerte az Európai Unióban a kormányok nem sarcolják, hanem támogatják az önkormányzatok. Mert tudják, hogy a járvány nyomában érkező gazdasági válság a nagyvárosokban hat pusztító erővel, és mert tudják, segítséget, támogatást a bajba jutott embereknek és vállalkozásoknak azok nyújthatnak okosan, akik a legközelebb vannak hozzájuk: az önkormányzatok. Budapesten a kerületek és a fővárosi önkormányzat.

Hogy a járvány első szakaszán túl tudtunk jutni, az nagyon nagy részt a budapestieken, az ő belátásukon, fegyelmezettségükön múlt. Itt, a városban összpontosulnak, itt foglalkoztatnak a legtöbb embert azok az iparágak, amelyeket kiemelten érint a válság. A budapestiek és a budapesti vállalkozások az önkormányzatok segítségével tíz körömmel kapaszkodnak ki a gazdasági-szociális válság mély gödréből, erre jön a kormány, és rálép a kezükre. Érzéketlen, álságos és végtelenül káros, ostoba politika ez. Mert mire is költenék azt a pénzt, amit elvesznek az önkormányzatoktól? Oligarchák szállodáira, kaszinóra, Paks 2-re, Belgrád-Budapest vasútra. Szerintünk viszont az emberekre, az ő támogatásukra kell költeni most. Ez a valódi válságkezelés. Ezért fogunk megküzdeni mindazért, ami Budapestnek és a budapestieknek jár.

Ezt a küzdelmet, ezt az ellenállást nem tudjuk és nem is akarjuk a budapestiek bevonása nélkül megharcolni. Mert Budapest erős város, erős közösség.”

Nem Trianon a probléma!

Hé, ti nagyurak, hát nem ezt akartátok? Az Ausztriától független, szuverén magyar államot? Nem a homogén etnikumú, színmagyar Magyarországot? Mit csodálkoztok azon, hogy például Horvátországban (ami soha nem volt szerves része Magyarországnak csak pusztán a király személye kapcsolt össze) az ott élő horvátoknak, vagy a görögkeleti vallású szerbeknek, vagy a "migráns" szászoknak, vagy szintén Erdélyben a magyarnál népesebb románságnak esze ágában sem volt magyar uralom alatt élni és elmagyarosodni!?
A probléma ti vagytok nagyurak, akik elnyomók voltatok és maradtatok népeteknek!
Az 1000 éves államról, a kereszténységről papoltok, miközben a szegényekkel és elesettekkel mit sem törődtök. Az országot magánbirtokként kormányozzátok és visszaélve a helyzettel törvényekkel szentesítitek a nemzet vagyonának magánvagyonként való szétosztását magatok közt, akár a gyarmatosítók a rablott holmit. Magyarországot legszívesebben elszigetelnétek Európától hogy aztán a pogány türk és kurultáj oldalra lökjétek, oda ahol nem kétharmaddal, hanem a szovjet időket idéző 99 százalékkal választanak meg önkényeskedő diktátorokat.
A célotok nem az, nagyurak, hogy Magyarország világszínvonalú legyen; a legjobb egyetemeket kiseprüztétek, vagy a hatalomhoz kapcsolódó alapítványok alá rendeltétek és a Magyar Tudományos Akadémia intézményhálózatát pedig lassú kínhalálra ítéltétek.
Reményvesztett magyarok százezrei keresnek külföldön munkát és új életet. És a következő évtizedek sem kecsegtetnek semmi jóval; előrelátható az orvoshiány, a pedagógushiány, a mezőgazdasági és ipari szakképzett munkarő hiánya stb.
A "Történelem Ura" ítéletet mondott felettetek a kis trianoni kastélyban, de nem tanultatok belőle.
Milyen új veszélyt hoztok még ránk?

Ateizmus és politikai kereszténység

Amiben egyetért Ferenc pápa és Hamvas Béla

„Istentagadó, de szenvedélyes hitből istentagadó. Az én szememben több, mint a parfümös kenetteljesség. Azt hiszem, Isten szemében is több.

A szenvedélyes ateista materializmus és a szellemtagadás, amely az embert állatfajnak tartja, a lélek halhatatlanságát elveti, de egész erejével küzd az ember gazdasági jólétéért, a társadalmi elnyomatás ellen, a szabadságért

és

     a hipokrita és hitetlen teológia, a klerikális dogmatika, amely az ember halhatatlanságát tanítja, de amikor a szükséget és a butaságot látja, nem tud mást, mint sopánkodni.

Melyik a rosszabb?”

Hamvas Béla: Silentium, Titkos jegyzőkönyv, Unicornis Vigilia, Bp 1987 – 255.old.

És mégis megállítható a Föld!

Gael Giraud, francia közgazdász-ökológus, egyben szerzetes (igen, így néz ki Ferenc pápa megújuló katolicizmusának az egyik „nagykövete”!) mondja az interjúban, hogy részt vett Londonban egy európai top-pénzügyi döntéshozókkal tartott környezetvédelmi konferencián, ahol „a politikusoknál sokszorta befolyásosabb bankemberekről kiderült, hogy tisztán látják a klímaváltozás okozta kockázatokat, hogy a felmelegedés következménye többek közt a metán felszabadulása lesz az örökké fagyott talajból Szibériában és Alaszkában, valamint az óceánok fenekéről. A metán kiáramlás okozta és vissza-nem-csinálható üvegházhatás következtében egy-két évtizeden belül 8-10 fokkal emelkedhet az átlaghőmérséklet, ami egyet fog jelenteni az emberi civilizáció végével.

Mit lehet tenni? A válasz az volt, hogy semmit.

Nincs olyan környezetvédelmi vészhelyzet, amivel rábírhatóak lennének az emberek az életmódjuk megváltoztatására, na pláne az életszínvonaluk radikális csökkentésére…”

Ha volt a koronavírus járványnak pozitív oldala, akkor az az volt, hogy megmutatta, igenis „meg lehet állítani a Földet” és az emberek alapvetően együttműködőek!

Az örök(?) nemzeti pióca

A nem-megérdemelt-vagyonnal hivalkodó, magyarkodó (korábban a közös Monarchia, ma a közös Európa ellen fenekedő), ugyanakkor roppant önérzetes uralkodó elit nem tűnt el sem az első világháborús vereséggel, sem Trianonnal, sem a második világháborús vereséggel, sem a szocializmussal, sem az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal. Itt vannak és - szemérmetlen módon a keresztény-nemzeti gondolatra hivatkozva - pióca módjára szívják a nemzet életnedveit és az emberek vérét...

https://nepszava.hu/3077201_oklot-szivet-ellazitani

A nemzeti egységnek "kampó"

Vicces, de rémes is, hogy a Fidesz most a lelkében és testében egészséges vidéket valóságosan is "megvédi" a nemzetietlen, erkölcstelen (sőt ateista!), a dekadens Nyugat által megfertőzött budapestiek hordáitól - ennyit a "nemzeti egységet" képviselő Orbán-kormányról...

https://hircsarda.hu/2020/05/06/tobb-tucat-budapestit-talaltak-egy-kamionban-osszezsufolodva-agardnal/?fbclid=IwAR2FK5Q5VjEr_rcjP_0jMnFejSy06q1xhaQ0B4yeFAVgtYzA6p_20slyfUk

A korrupt elit kiárusítja az országot Kínának

Káncz Csaba: "A kínai expanzió tipikus módszere, hogy megegyeznek a helyi korrupt politikai elittel egy masszívan túlárazott megaprojektről (vasút-, kikötő-, vagy útépítés). A kilóra megvásárolt helyi elit segedelmével a kínai cégek kaszálnak az agyoninflált és sokszor teljesen haszontalan beruházásokon. Az áldozatul esett országok adófizetőinek viszont ez sokáig óriási teher, mert innentől kezdve ők fogják fizetni a kínaiak által benyújtott számlát." - Magyarország kiárusítása zajlik a "legnemzetibb" és a "legtitkolózósabb" kormányunk által...

Védhetetlen, amit csinálnak.

 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/budapest-belgrad-vasutvonal-uj-aknak-az-uj-selyemuton.html?fbclid=IwAR0TJpamgqaEe1Ynuj836ii25oHD_A0znrPX_TYmaigkW228oVzPxp4zjMc

Göncz Árpád emlékére

A magyar alkotmány viszonylag kevés joggal ruházza fel a köztársasági elnököt. Visszaküldhet újratárgyalásra törvénytervezeteket (csak az ő aláírásával válnak törvénnyé), szóval egyszer vétózhat... de nem szólhat bele a végrehajtóhatalom dolgába. A hadsereg főparancsnoka, de ez olyan cím, ami mögött nincs igazi hatalom. Alapvetően tehát reprezentál. Göncz Árpád annyiban volt eszményi elnök (vagyis leváltható "király"), amennyiben ő eredetileg kisgazdapárti politikus volt (nem volt zsidó "entellektüel", sőt valószínűleg hívő keresztény volt), mint ilyen csempészte ki 1956-ban Bibó István memorandumát a forradalom eltiprása-elleni tiltakozásról az indiai nagykövetségre, amiért utóbb halálra ítélték, de az indiai kormány tiltakozására ezt mégsem hajtották végre. Az parasztsággal szolidáris Kisgazdapártból indult, de a börtönben annyira megtanult angolul, hogy ő fordította le a Gyűrűk ura c. könyvsorozatot. Az amnesztia után tagja lett az Írószövetségnek és azon belül is, azon kívül is minden oldallal megtalálta a hangot. Hiteles, érett és bölcs értelmiségi vált belőle, akinek a népszerűsége ellenére soha nem szállt a fejébe a dicsőség... és a legszegényebb magyarokra is mindig gondolt beszédeiben, iránymutatásaiban.
Göncz Árpád a saját személyiségében hordozta a nemzet egységét!

Magyar Tükör

Honnét jöttünk? Kik vagyunk?

A magyarság sztyeppei törzsek egyesüléséből, majd a történelem során több európai etnikummal bővülve jött létre, amely sem genetikailag, sem kultúrájában nem tér el a többi közép-európai, szomszédos néptől.

Az hogy Magyarország kevert etnikumú, ami miatt Hitler alsóbbrendű, „korcs” nemzetnek titulálta, az előnyére válik: a vérfrissülés tehetségeket szült és az országnak egyszerre volt rálátása Nyugat-, és Kelet-Európára.

Van-e „magyar civilizáció”?

Nincs magyar „civilizáció”, de sajátos magyar kultúra természetesen van. Az az ország, amelynek hivatalos nyelve 1844-ig a latin volt hűen követte az európai civilizáció vívmányait, akár szerzetesek voltak a közvetítők, akár a Habsburg birodalom felvilágosult abszolutisztikus bürokráciája.

Mióta van „magyar nemzet” a mai értelemben?

A magyar nemzet fogalmán – mint minden kevéssé polgárosult országban – a nemesi nemzetet értették 1848-ig, még akkor is, ha ez az elit etnikai szempontból nem volt mindig magyar (gondoljunk a román származású Hunyadi Jánosra és Mátyásra, vagy a horvát-magyar Zrinyiekre). Ez a polgári nemzetállamok előtti időkben természetes volt: akkor a vallási hovatartozás volt a legfontosabb információ valakiről, nem az hogy ki milyen nyelven beszél. Mindenki a nemzetiségétől függetlenül a „koronát szolgálta”.

Csak Kossuth-ék követelésére, az 1848-as polgári forradalom révén, a magyar királyi koronát viselő Habsburg Ferdinánd szentesítésével mondta ki a törvény az adózó pórnép beemelését az alkotmány sáncai mögé, azóta van minden nem-nemesnek, itt élő magyarnak és nem-magyarnak állampolgári joga.

De a magyar politikai nemzet létrejötte, az akció-reakció logika alapján, elindította a lakosság közel felét kitevő nemzetiségek öntudatra ébredését is, amely aztán az első világháború után a Monarchia és benne Magyarország szétszakadásához vezetett.

Mikor kerültünk egy hullámhosszra Európával és az Egyesült Államokkal?

A Kiegyezés után, vagyis 1867-től, amikortól Magyarország Ausztria társországává vált nemcsak amerikaias gyorsasággal indult meg a fejlődés, hanem érvényt szereztek a jogalkotásban az 1848-49-es liberális eszméknek is. Eötvös József jogi reformjai azt célozták, hogy ne alakulhasson ki hatalmi monopólium, önkényuralom; az akkori „modern” jogi minták alapján bevezette a hatalmi ágak, valamint az állam és az egyházak szétválasztását. Ily módon jött létre a sikeres múlttal rendelkező parlamentarizmus Magyarországon.

Mi a „Szent Korona” jelentősége?

A szuverén Magyar Királyság az első világháborúban katasztrofális vereséget elszenvedő Osztrák-Magyar Monarchia romjain jött létre 1920-ban. Ezt a kül-, és belpolitikai okokból király nélküli királyságot a magyar „Szent Korona”, mint egy fiktív jogi személy nevében kormányozták. A „Szent Korona” olyan kultikus tárgy, amely formájában visszautalt a világ négy égtáját, a világmindenséget jelképező és uraló sámán fejfedőre, de díszítésében és szimbolikájában már teljesen keresztényi. Olyan misztikus kegytárgyról van szó, amelynek jelentősége a magyar mitológiában közel hasonló, mint a zsidóknál a frigyládának, vagy Nyugat-Európában a „Szent Grál”-nak.

Mi történt velünk a szocializmusban?

Ahogy a magyarországi európaias kultúra átvészelte a török hódoltság időszakát, oly módon megőrizte önazonosságát a bizantinus, személyi kultuszos Szovjetunió uralta időszakban is. A magyar életvilág – minden nyomora ellenére - európaias, sőt euro-atlanti maradt ami az öltözködést, az irodalmi ízlést és a zenei divatokat illeti.

Milyen Magyarország?

A világ többi országához képest se nem gazdag, se nem szegény – a világátlaghoz tartozunk. A magyar értékvilág és kultúra az európai civilizáció szerves része, nem lóg ki sem lefelé, sem felfelé. Innovációs szempontból kifejezetten termékenyek vagyunk, de ezek – a magyar állam tőke-szegénysége, konzervativizmusa és fantáziátlansága miatt - leginkább külföldön hasznosulnak. Már csak ezért is a magyarság fogalmába tartoznak nemcsak a magyarországi állampolgárok, hanem minden magát magyarnak valló Keletre, vagy Nyugatra szakadt honfitársunk is. Tehát nem szabad különbséget tenni a szomszédos utódállamokban élő és a szakmai, egzisztenciális okokból kivándorolt magyarok közt!

Milyen út az, amelyet a történelem kikövezett Magyarországnak?

Először is európai. Nemcsak a magyar lakosság kötődik az Európai Unióhoz, hanem Európa is számon tart minket, már a török 17. századi kiűzése óta. A kötődés nemcsak politikai, hanem sport, egyházi, civil szervezeti, művészeti jellegű.

Másodszor „Kis-Magyarország” egységes marad, hiába nő a gazdasági-társadalmi különbség a Dunántúl északi része, Budapest, valamint az ország többi része közt. Az országhatárok nem változnak, inkább csak „légiesülnek”.

Harmadszor mivel a magyarok individualisták, ezért amennyiben a rendkívüli helyzet nem indokolja, nehezen viselik el az egzaltált, gyűlölködő politikai megnyilvánulásokat.