MaGYAUR

MaGYAUR

Mit rontott el Orbán?

Miért hanyatlik Magyarország?

2024. április 15. - Magyaur
 • Orbán eredendő bűne a gyávaság. Az, hogy nem volt mersze szakítani a falusi környezetéből hozott elavult gondolati sémákkal, mivel ezek tették népszerűvé a politikáját. A „konzervatív hagyomány folytatásaként” átvette a Horthytól a Nyugat-ellenes revíziós nemzetpolitikát, Rákosi Mátyástól a Nyugat-ellenes, háborús vészhelyzetre hivatkozó központosítást, kézi vezérléses kormányzást, a „kultúrharcot” (csak éppen ellenkező; nemzeti-keresztény előjellel) és Kádár Jánostól a „munka társadalmának” kispolgári értelmezését, miszerint csak az izzadtságos fizikai munka az igazi munka és az értelmiség alapjában véve léhűtők társasága... Iparfejlesztés igen, de tudás alapú társadalom nem! Hit alapú, fegyelmezetté idomított társadalom igen, de liberális, befogadó társadalom nem!

 

 • A politikai érdeke azt diktálta, hogy ne akarja „megreformálni falusi/kisvárosi értékszemléletet, amelyet a szocialista időszak szűklátókörűsége csak még jobban megerősített. Megragadt -  akárcsak a tömegekhez igazodó többi populista politikus  - a „Harmadik Ipari-tudományos forradalom”, de sok esetben csak a „Második Ipari-távközlési-közlekedési forradalom” szintjén. Olyan fogalmaknak, mint a „hozzáadott érték”, vagy „humán/emberi erőforrás” jelentőségét nem érzékelte, és akkor még nem beszéltünk a nemzetgazdaságnak a „Negyedik Szolgáltatóipari, digitális forradalomra” való felkészítésének elmaradásáról!

 

 • Abban is igazodik a városi civilizációtól magát távol tartó társadalmi rétegek értékvilágához, hogy felfogása szerint a világot a dzsungel törvényei irányítják, amelyekben csak az Erő számít. „Erő” alatt a háborús pszichózis viszonyai közt élő nagy népességet, hierarchiát (beleértve a családon belüli alá-fölérendeltségi viszonyokat), és főleg az etnikai, ideológiai egyneműséget értette. Ezt a logikát követve az EU-hoz hasonló demokratikusan, tehát „vitatkozva” működő nemzetközi szervezeteket lenézte, míg a nagyhatalmak despotáira irigykedve nézett fel.

 

 • Az orbáni út teljes kudarcba torkollott.
  1. Voltak ugyan beruházások, de ezek általában a messziről jól látható stadionokkal, templomokkal voltak kapcsolatban, a nem látható infrastruktúra maradt olyan, amilyen 2010-ben volt.
  2. A nemzetgazdaságunk fejlődésképtelennek bizonyult. A magyar közép-, és nagyvállalatok exportképessége továbbra is alacsony szinten mozog.
  3. A központi irányítás felelőtlen módon nem törődött sem a klímaváltozás következményeivel, sem az abból fakadó új üzleti lehetőségekkel.
  4. Magyarország megtartó ereje vészesen lecsökkent, a kivándorlás érzékeny veszteséget okozott a humán erőforrás területén. A probléma megoldásaként idecsábított távol-keleti vendégmunkások nem orvosolják a magyar szakemberek hiányát.
  5. Ráadásul a népességfogyás miatt a nyugdíjellátás is veszélybe került.

A következő országgyűlési választás tétje az, hogy lesz-e olyan politikus, aki bátran szembenéz a válságjelenségekkel és képes átállítani a váltót a hanyatló pályájáról egy fejlődési pályára?

Bízom benne, hogy lesz!

A populizmus = az "Ösztön-Én” lázadása a „Felettes Én” ellen

Több, mint száz év ezelőtti kijelentésekről derül ki, hogy igazuk volt az akkori „megmondó embereknek”: Darwint evolúciótanát igazolja a négylábú bálna maradványainak minapi felfedezése, Einsteint a gravitációs hullámok detektálása, a fekete lyukról készített első fénykép, valamint Marxnak az a jóslata is bevált, hogy a kapitalizmusban egyre kevesebb ember birtokol egyre nagyobb vagyont; ma a világ leggazdagabb 40 emberének akkora a vagyona, mint öt milliárd embernek együttvéve! Freud emberképének hármas felosztása is érvényesnek tűnik: ezek az "Id" (Ösztön-én), "Ego" (Én) és a "Superego" (Felettes-én).
„Az ’Én’ a józan állapot és a hatékony tevékenységek központja. A ’Felettes Én’ az erkölcsi előírások és a szülői ideál (később ’Énideál’) forrása, idealisztikus elveket képvisel. Az ’Ösztön-Én’ a szenvedélyek, vágyak forrása, hedonisztikus elvek vezérlik, nem tud késleltetni. Az ’Én’ a ’Felettes-én’-t és az ’Ösztön-én’-t köti össze, és igyekszik ezek a feszültségi különbségeit harmóniába hozni a realitáselv alapján…A vallás által a felnőttek saját infantilitásukat (gyermekiességüket) egy egész életre meghosszabbítják. Valamilyen illúzióba való kapaszkodással el lehet kerülni az egyéni neurózist.” (Wikipédia)
A freudi emberkép sok mindent megmagyaráz a jelenkor tendenciáiból; az előítéletek irányulhatnak a „normális” többség által lustának és élősködőnek tartott az ’Ösztön-Én’-t képviselő színes bőrűek: feketék, romák és migránsok ellen. És ellenkezőleg, az előítélet irányulhat a ’Felettes Én’-t megtestesítő magunkénál sikeresebbnek, intelligensebbnek, összetartóbbnak gondolt csoportok ellen: zsidók, németek, kínaiak és például Romániában a magyarok ellen.
Van egy másik vetülete ennek a felosztásnak és ez a bejegyzésemnek a fő üzenete: a populizmus a korábbi felvilágosult-racionalista-felvilágosító ’Felettes-Én’-t képviselő elit ellenében az ’Én’ és az ’Ösztön-Én’ indulataira és dühére alapozza a politikáját.
A bizonytalanság világában az emberek milliárdjai kapaszkodókat keresnek – ezt az igényt szolgálják ki a misztifikált hagyományra, a felturbózott nemzeti büszkeségre, vallási szigorra alapozódó és a „közösségi akol” melegét ígérő populista politikák.
A 21. század nagy kérdése, hogy a Föld globális problémái képesek lesznek-e az emberiség mentalitását a bezárkózás, vallási misztikumba és más kábulatokba (így pl. a virtuális játékokba) menekülés könnyebbik útja helyett a bioszféra iránti felelősséget átérző felnőttes, ’Felettes Én’ felé orientálni?! (2019)

Orbán kozmikus magánya

Azt mondják, hogy a tömeg ösztönösen a sikeresek mellé áll, mert mindenki győztesnek akarja magát látni és láttatni. Ugyanez fordítva is igaz; a vesztésre állótól úgy menekülnek az emberek, mint a pestisestől. Ma a „kör közepén” Orbán Viktor áll, akinek személyes varázsa és politikai karizmája Magyar Péter megjelenésével pillanatok alatt elillant.

Elképzelhető, hogy az orbánista propagandisták és titkosszolgálatok kitalálnak, megrendeznek egy Orbán-ellenes álmerényletet, hogy aztán erre hivatkozva rendkívüli állapotot hirdethessenek, vagy csak egyszerűen a „háborús vészhelyzetre” hivatkozva elhúzzák a bukást a 2026-os választásokig, de az idő már nem Orbánnak dolgozik!

Orbán az ostoba vétóival végképp elásta magát Európai Uniónál, Trump pedig nem tudja, de nem akarja megmenteni Orbánt, aki túl közel került az Amerika-ellenes Kínához. A Nyugat-Balkáni politikai szövetségesei is cserbenhagyják, mert világosan látják, hogy Orbán már soha nem lesz képes beprotezsálni őket az Európai Unióba.

A nép, mint valamiféle eladósorba kerülő királykisasszony, nem akar többé a csúnya, megvénült apa-király mellett maradni, inkább választja a fiatal, délceg Magyar királyfit!:)

És eljön az a pillanat, amikor minden fideszes rájön, hogy számára mindig is Magyarország volt a az első - és nem Orbán Viktor...

2027 - Afrikában adott életjelt magáról Orbán Viktor

N’Djamena - Orbán Viktor a 2026-os bukása után a napokban adott először interjút a Xinhua kínai hírügynökségnek. Ebben kifejtette, hogy Putyin elnök kérésére jött a Csád fővárosába, N’Djamena-ba, ahol máris otthon érzi magát. Mint ismeretes, Orbán fia vezetésével a 2020-as évek közepétől egy kisebb magyar katonai misszió működik Csádban és Orbán megfogalmazása szerint ebben a szittya-magyar harcias közegben érzi magát a legjobban. Kifejtette, hogy büszke arra, hogy fegyverrel harcolhat a magyar katonákkal, az orosz volt Wagner-zsoldosokból álló „Afrika hadtesttel” karöltve a gyarmati sorból felszabadult afrikaiaknak a globalista, istentelen Nyugattal szembeni szent háborújában!
Orbán, aki magát mindig is „utcai harcosnak” tekintette örül, hogy végre maga mögött hagyhatta a romlott, férfiatlan Európát. Végül örömmel újságolta el, hogy már kedvenc helybéli futballcsapata is van!
(Hír a lehetséges világok párhuzamos valóságából)

Miért nemzetrontó Orbán Viktor politikai hagyatéka?

"Azért nevezem "nemzetrontónak" a jelenlegi kurzust, mert rossz diagnózis alapján, rossz politikával, a nemzet jövőjét hosszú távon károsító stratégiát követ kormányzása során.:
- nem igaz, hogy a függetlenség visszaszerzése és a bezárkózás az elsődleges nemzetpolitikai cél,
- nem igaz, hogy a jobboldali barátokból és párttársakból létre lehet hozni egy nemzetközileg versenyképes gazdasági elitet (egy modern gazdaságot nem lehet kézi vezérléssel vezetni),
- nem igaz, hogy a „keleti nyitás” politikája sikerre vezethet, inkább attól lehet tartani, hogy Magyarország „több szék közül a pad alá esik”. Azt kockáztatjuk, hogy komolytalan és megbízhatatlan szövetséges képe alakul ki rólunk,
- nem igaz, hogy a valláserkölcs fontosabb az ország boldogulása szempontjából mint a gazdasági siker. Nem lehet a keresztény-nemzeti ideológia sulykolásával ellensúlyozni az állami iskolák, kórházak, kutatóintézetek, de főként a lakosság elszegényedését, Mindent elmond a helyzetről, hogy Európa legszegényebb régiói közül már négy Magyarországon található.
Az igazság ezzel szemben az, hogy Magyarország a nemzetközi versenyképességének elvesztésével nemcsak vonzerejét veszíti el (vagyis kevesebb tőke érkezik az országba, kevesebb munkahely létesül, még kevesebb adóbevétele lesz az államnak, még kevesebb jut ebből szociális és jóléti kiadásokra, még inkább leszakadunk), hanem a Magyarország elveszti a megtartó erejét is! Fiataljaink, tehetséges szakembereink tízezer számra hagyják el az országot, méghozzá családostul.
Az igazság az, hogy olyan válság van kialakulóban hazánkban, amellyel a kormány nem kíván szembenézni, mert akkor a korábbi akarnok és önkényeskedő politikáját kéne felülvizsgálni és megtagadni."
Ezt a posztot 2016-ban írtam!

Ők „Noé bárkát” építenek a világvége ellen. Mi mit tegyünk?

Marx a 19. században azt jövendölte, hogy a kapitalizmus meg fogja hódítani az egész világot, forradalmasítani fogja a technikát, a tudományt, a gyáripart annak érdekében, hogy minél több profitot termeljen, minél kevesebb embernek. És valóban; a „Pareto-elv”, a 80:20 arány érvényesül 21. század vagyoni eloszlásában: a világ leggazdagabb 20 százaléka annyi vagyonnal, tőkével rendelkezik, mint a világnépesség 80 százaléka. Sőt nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a tőke-koncentráció elérte a „Pareto-elv” négyzetét, vagyis a gazdagok 20 százalékán belül is található egy további 20 százalékos szupergazdag kisebbség.

Marx úgy képzelte, hogy a kommunista világforradalom békés úton megy végbe, nem kell hozzá „osztályharc” sem; a világ urainak maroknyi csapatától a sok milliárdnyi tulajdon nélküli bérrabszolga (vagyis proletár) egyszerűen és harag nélkül csak visszaveszi azt, ami az övé, amiért megdolgozott.

De paradox módon a termelőerők fejlődése: a robotizáció és a Mesterséges Intelligencia fejlődése odavezetett, hogy a jövőben egyre kevesebb emberi munkaerőre lesz szükség. Tehát a „világ urainak”; a viszonylag kisszámú dollár-multimilliárdos üzletembernek és politikai „nagykutyának” nélkülözhetővé válnak a túlnépesedés miatt már önmagában is veszélyt jelentő néptömegek. Főleg akkor, amikor a klíma-változás következményei miatt káosszal fenyegető száz milliós népvándorlás várható. A színfalak előtt az emberi civilizáció apokalipszisének lehetőségéről el lehet terelni a figyelmet a nacionalista, vallási populizmussal, de azért a „világ urai” nagyon is tisztában vannak a kockázatokkal.

Elon Musk már 2018-ban megmondta: „Szerintem valószínűtlen, hogy ne legyen világháború. Valamikor lesz. Szóval eljön majd az új sötét középkor. Márpedig, ha lesz harmadik világháború, akkor garantálnunk kell, hogy valahol van elég magja a civilizációnknak, amellyel majd visszahozhatjuk a civilizációt a Földre, és lerövidíthetjük a sötét középkort.” Ez tehát a Mars meghódításának mögöttes célja; hogy „legyen hova visszahúzódni, ha a Földön tarthatatlanná válna a helyzet.” És valóban vérfagyasztó jel, hogy az atomtudósok tekintélyes folyóiratának úgynevezett „világvége órája” 23:58:30-on áll… tehát képletesen másfél percünk maradt cselekedni éjfélig, a teljes összeomlásig.

Az amerikai milliárdosoknak Musk-hoz hasonló, a jövőt fenyegetőnek látó részét preppereknek, ”felkészülőknek” hívják. Ők azok, akik luxusbunkereket vásárolnak, vagy birtokot minél messzebb Amerikától: Új-Zélandon, vagy Hawaii egyik kis szigetén (ahogy tette ezt Mark Zuckerberg).

Ugyanakkor jól tudjuk, - és ettől még aggasztóbb a történet - hogy ez a szilícium-völgyi prepperkultúra nemcsak a „gazdag hülyegyerekek közösségépítő szórakozása”, hanem olyan politikusok önvédelmi reflexe is, mint Putyin és Orbán, akik szintén bunker-udvarházakat építettek fel egy esetleges nukleáris háború és/vagy éhséglázadás kivédésére.

A történelemben sok civilizációnak kellett megküzdenie a túlélésért, most viszont magát az emberi fajt fenyegeti a kihalás. Mint láttuk az egyik megoldás a szupergazdagok, a „világ urainak” biztonságos „Noé bárkája”, amivel túlélhetik a Földön, vagy a Marson a „sötétség korát”.

Elvileg létezik alternatíva, amely a Földi életre mint egészre rátekintő „isteni látószöget” feltételez és ami révén elkerülhetővé válna a világháború, az anarchikus népvándorlás, a világjárvány és az élővilág fajgazdaságának, a biodive1rzitásnak további pusztulása, de ehhez az emberiség önkorlátozására lenne szükség!

A feladat nem reménytelen, mert bár régen nem a racionális meggyőzés eszközét használták a civilizációk, hanem a „szakrális takarékosság”, a lelki fejlődést elősegítő meditáció és a vallási életmódváltoztatás technikáit: ezek hatékonynak bizonyultak. Ma a vallási és tudományos „jó gyakorlatok” elegyét jelentheti a földi élővilágért felelősséget vállaló geocentrikus etika.

Az emberiség túlélésének néhány fontos feltétele:

 • Lefékezni a túlpörgött kapitalizmust, anélkül, hogy megszüntetnénk a piacgazdaságot.
 • Lefékezni a globalizmust, méghozzá a Covid-járvány idején megismert lezárásokkal.

Szigorúan meg kell adóztatni a tömegáruk környezetkárosító transzkontinentális kereskedelmét, le kell állítani a transzkontinentális tömegturizmust, de legfőképpen meg kell akadályozni a tömeges, spontán migrációt. Az emelkedő világóceánok miatt, vagy az elsivatagosodás miatt életveszélybe kerülő „klíma-menekülteket” csak a civilizációközi humanitárius intézmények révén lehetne áttelepíteni, jól ellenőrzött módon.

 • Miközben a végső cél a nemzeti és vallási identitás, az emberi civilizáció értékeinek megőrzése, aközben meg kell szüntetni az ezektől lényegében független, a globális klíma-válsággal megbirkózni képtelen nemzetállami bürokráciákat. Mivel a nemzetállam számára a bioszféra nem jelent különösebb értéket, annak megóvása nem hoz jelentős propagandisztikus dicsőséget, ezért az ökológiai problémák hidegen hagyják. Viszont, ha az emberek lokálpatrióta érzületeire és érdekeire apellálunk, akkor fel lehet ébreszteni bennük a szűkebb pátriájuk iránti felelősségérzetet és cselekvőkészséget!
 • Arra volna szükség, hogy az emberiség civilizációs tömbökbe és azon belül önkormányzó város-régiók hálózatába tömörüljön. Egy-egy városhoz akkora régió kellene, hogy tartozzon, amely képes biztosítani annak ellátását, és ha ez nehézségbe ütközne, akkor több város-régió összefogása volna szükséges a lehető legnagyobb önellátás elérése érdekében.
 • A kapitalizmus bioszférát károsító esztelen növekedési hajlamát úgy lehet megfékezni, ha a tőke-vagyon örökölhetőségét megszűntetjük, de közben a személyi tulajdont képező tárgyak, ingatlan a család tulajdonában maradnának.

Az „egyszemélyes magántulajdon” révén minden arra érdemes vállalkozó élete végéig élvezné munkája gyümölcsét, de halála után a pénzvagyona egy közös kalapba kerülne, valamint a vállalkozásának és szolgáltatásának gazdaságos üzemeltetésére pályázatot lehetne meghirdetni. Ily módon el lehetne kerülni a szupergazdag elit mértéktelen és generációkon átívelő vagyonfelhalmozását.

Az adókból befolyt összeget aztán a város-régiók részint saját fejlesztésükre, részint szolidaritási célra és részint a Feltétel Nélküli Alapjövedelem kifizetésére fordítanák. Az Alapjövedelem csak a legszükségesebb megélhetésre adna lehetőséget és csak a felnőtteknek (a további népességnövekedést elkerülendő a gyerekek után nem járna Alapjövedelem). Aki többre vágyna, annak viszont olyan munkát kellene vállalnia, amelyet a Mesterséges Intelligenciával felruházott robotok nem tudnak elvégezni.

 • A klíma viharos, olykor katasztrófával járó kilengéseit csak olyan város-régiók lesznek képesek kivédeni, amelyek nagy vonalakban követik a nem ritkán 4000 éves termeszvár-kolóniák építészeti megoldásait. A termeszvárról azt érdemes tudni, hogy a betonkeménységű falain található szellőzőnyílásokon, szélcsatornákon keresztül áramlik be automatikusan a bolyba a friss levegő. És bár a termeszvárak ki vannak téve a trópusi melegnek és viharos esőzéseknek mégis a belső hőmérsékletük és a páratartalmuk állandó!
 • A világ lakosságának többsége már ma is városban lakik. Ha azt akarjuk, hogy az emberiség a saját hosszú távú érdekének megfelelően megvédje a növény-, és állatvilág megmaradt sokszínűséget, akkor hagyni kellene, hogy a természet regenerálódjon, amit úgy kellene elősegíteni, hogy minél több ember, minél kisebb helyre koncentrálódjon; ez adja a város-régió koncepció lényegét.

A bezártság érzését bizonyosan oldani fogja a mindenki számára megnyíló virtuális világ, de maguk a város-régiók is arra törekednének, hogy vízzel, energiával jól ellátott, mozgalmas kulturális élettel és szórakozási lehetőségekkel rendelkező vonzó „oázisok” legyenek.

„Utánam az özönvíz!” jelmondatot követik akarva-akaratlanul korunk pénzügyi és politikai hatalmasságai, valamint a változást elképzelni nem tudó, vagy nem is akaró konzervatív gondolkodásúak.

Ugyanakkor, az egyre sűrűbben, egyre szélesebb körben előforduló katasztrofális áradások, erdőtüzek, az elsivatagosodás, az ivóvíz-, és élelmiszerhiány egyre több ember számára bekapcsolja a vészcsengőt: „előttünk az özönvíz!”

A válság arra figyelmeztet, hogy eddig rossz úton jártunk, de azt a lehetőséget is kínálja, hogy ne csak tűzoltás módjára, pontszerűen kezeljük a problémákat, hanem utat nyissunk az egész emberiség számára konstruktívabb jövő felé, amelyben helyreáll a civilizációk közti és az emberi civilizáció - természet közötti egyensúly!

Termeszvár-hálózat Brazíliában

(Felhasznált cikk: https://telex.hu/kulfold/2024/03/03/vilagvege-apokalipszis-milliardos-prepperek-elon-musk-mark-zuckerberg)

süti beállítások módosítása