MaGYAUR

Kárpát-medencei klíma-forgatókönyv

Korparancs a politikusainknak!

2019. augusztus 30. - Magyaur

Idézet a Természetbúvár 2019/4-es számából: ”Egy részletes előjelzési modell alapján 80 hazai mérőállomás éghajlati diagramjait rajzoltuk meg a század két időszakára, a 2011-2050-es és a 2051-2100-as periódusra. A diagramok egyértelműen egy folyamatosan erősödő száraz /../ földközi-tenger-vidéki…

Tovább

"Nemzeti" és "népi" elkötelezettségű értelmiség helyett "világítótorony"-szerű "influenszer-hálózatok" lesznek...

A kommunista időkből származó "intelligentsia", a társadalom intellektuális "Felettes Én"-je, - amellyel még a párt-bürokraták is sokszor kesztyűs kézzel bántak - megszűnőben van. Nyugaton soha nem is létezett, de a Fidesz mindenfajta tőle független közösséget, művészeti és filozófiai "kánont"…

Tovább

Végzetesen meggyengült Magyarország megtartó ereje!

Egy Fidesz-vezető beismerő vallomása

Parragh László, Orbán tanácsadója, a következőt nyilatkozta: „a jól képzett munkaerejük java elment, a maradék pedig minőségében és mennyiségében kevés a gazdaság növekedésének támogatásához," Magyarán az országot a fejlődés motorjának tekinthető munkaerő szempontjából a Fidesz katasztrofális…

Tovább

SOS! Világkormányt! SOS!

A nemzeti érdek és a hit nevében a nacionalista és vallási populizmusok minden gazságra képesek - ezért van szükség Világkormányra, amely nem az "Egyesült (önző önérdeket szuverén módon képviselő) Nemzetek"-en alapszik - lásd az ENSZ-t, hanem a Föld élettel teli burkának; a bioszférának a hosszú…

Tovább

A Magyar Királyság soha nem volt csak "magyar"! 

Sokszínű volt Szent István állama is etnikailag (már csak az eleve itt élt szlávok és a Kalandozások alatt behurcolt nyugat-európai rabszolgák miatt is), de jöttek ide izmaeliták (a muszlimokat hívták böszörményeknek!), zsidók is már e korai időszakban. Aztán jöttek a jászok, az úzok, a besenyők és…

Tovább

Szt.István törvényt ül Orbán felett, aki semmi jóra nem számíthat. 

István urunk a nemtelen Orbán fejére olvasta, hogy az adót, az állam vagyonát vagy elherdálta, vagy szétosztotta a hűbéresei közt. A gondatlan gazdálkodása miatt veszélybe került a nép jövője, hiszen a nyugati országokból is érkező adományokból nem teremtett gyümölcsöző vállalkozásokat, ily módon a…

Tovább

Az utópia megtermékenyítő erejéről…

„Egyetlen nagy művész sem nélkülözhette alkotásában az utópiát. Ha nem hittek volna az emberiség méltóságában, jövő nagyságában, a jelen ezernyi nyomorúsága kiverte volna kezükből a tollat, az ecsetet, a vésőt. De ők, Bartókkal együtt, még a természetben és emberi találékonyságban való bizalomtól…

Tovább

Nem szükségszerű, hogy a magyar egyházak elkurvuljanak!

A 18.- 19. századig létezett egy olyan felfogás, hogy a világ; az egyházi és világi hierarchia Isten által megszentelt alkotás. A Felvilágosodással + a Nagy Francia Forradalommal + az ipari forradalommal ez a mítosz szertefoszlott. (Ezért is célpontja a mai reakciós, tekintélyuralmi…

Tovább