MaGYAUR

Hazug emlékezetpolitika: Trianon emlékérem

2020. február 29. - Magyaur

1.)  Nem gondolja abszurdnak, hogy a „nemzeti összetartozás” jelképe Trianon, vagyis a Magyar Királyság szétszaggatása? 2.)  Nem tartja hazugságnak összemosni a nemzeti összetartozás ügyét a soknemzetiségű Nagy-Magyarországgal? A magyarság tudniillik nem egy tömbben, hanem kisebb-nagyobb foltokban…

Tovább

Szakmaiság, becsület kontra fideszes dilettantizmus

A piaristák állásfoglalása az oktatás mai helyzetéről

"Mi, egyházi iskolákban dolgozó alulírott pedagógusok a társadalom egészével együtt fájdalmasan érzékeljük a magyar oktatás régóta elhúzódó, súlyos válságát. Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése és a kerettantervek megjelenése sokéves-évtizedes kérdéseket hozott újra felszínre. A magyar oktatás…

Tovább

Tankönyvbe való igazság VIII Henrikről és Orbánról...

Lengyel László szerintem hibátlan visszatekintése!

Nem minden önkényuralom korrupt. Nem minden korrupt rendszer autokrácia. Az Orbán-rendszer korrupt önkényuralom. Egymás nélkül nem élhetnek. Autokrata eszközökkel szüli és tartja fenn a rendszer urainak gazdagodását. A törvénytelen gazdagodás szüli az önkényuralmi megoldásokat. Közhatalom és…

Tovább

Az „utánam az özönvíz”–típusú, Orbán-féle populisták tévedése

A világ egyenlőtlen fejlődéséből és demográfiai hullámzásból következően újra és újra előáll a történelmi képlet; az „aranykalická”-ban élő kisebbség és a mindenre elszánt, szegény nagy tömegek ellentéte. Róma a germánok ellen, Kína a Mongólia felől támadó sztyeppei népek, Konstantinápoly az…

Tovább

Emmanuel Macron felhívása stratégiai párbeszédre

Kardos Gábornak az „Azonnali”-n megjelent tanulmányának rövidített változata

„Macron példátlan bizalmi lépést tett, kijelentve, hogy a francia érdekeket „európai dimenzióba helyezve« elindítanak „egy stratégiai párbeszédet a francia nukleáris elrettentés szerepéről a közös biztonságban, azokkal az európai partnerekkel, akik készek erre. Akár a francia nukleáris elrettentési…

Tovább

Alkalmatlan a magyar jobboldal a ’veszteség kezelés’-re?

„Miért volt meg például „sógorainknak”, az osztrákoknak tehetségük a kicsiséghez, noha bizonyos nézőpontból még többet veszítettek a versailles-i békekötéssel, mint mi magyarok. Azért mert náluk végül is győzött a polgári forradalom, 1918 után nem következett sem 1919, sem 1920, talán mert…

Tovább

Miért fontos az állam és az egyház szétválasztása?

A modern állam, a piacról élő polgárság érdekeinek megfelelően, arra törekszik, hogy kiszámítható, pártatlan és szakszerű legyen. Amiként a nemzetközi üzleti kapcsolatok egységes mértékrendszert, egységes elszámolási módot igényeltek oly módon felmerült az igény a biztonságot nyújtó jogi…

Tovább

Trianont követően miért vált annyi magyar kommunistává az utódállamokban?

Az első világháborút lezáró versailles-i békerendszert a vesztes országok nagybirtokos és nagypolgári elitjei kénytelen-kelletlen, de elfogadták, mert jobban féltek a saját felbomlott hadseregük fegyverrel hazatérő, a harctéren elvadult, részeg, a háború értelmetlensége miatt a felesleges véráldozat…

Tovább

A NAT a nemzeti-keresztény „kék pirulát” akarja lenyomni a torkunkon!

A magyarságukban üldözöttnek és megalázottnak érző, vagy azt csak megjátszó politikusaink által kezdeményezett Nemzeti Alaptanterv igazából nem is a gyerekeknek szól, hanem a „magyar embereknek”, a világból kisszakított nacionalista identitás és a rendszerhez való hűség megerősítése céljából. Ennek…

Tovább