MaGYAUR

A világ problémáinak lényege 9 percben

Interjú az emberiség sorsát eldöntő összefüggésekről

2019. október 31. - Magyaur

Harari:  „…az emberiség évmilliókon keresztül kicsiny, intim közösségekben élt, nem óriási nemzetállamokban. A Homo Sapiens idővel elsajátította el a kultúra használatát a szélesebb körű együttműködés érdekében – ez a kulcsa a mi fajunk sikerének. A nagy nemzetek csupán az elmúlt néhány ezer év…

Tovább

Bárhogy is végződik a Brexit...

 Bárhogy is végződik a Brexit...bármi is lesz rövid távon Skócia, Írország, vagy éppen Katalónia sorsa utána minden nem-nacionalista&populista erőnek el kell kezdenie dolgozni egy régió-alapú, köztársasági jellegű európai alkotmány elfogadtatásán. A sok európai országban szétszóratott…

Tovább

Az euro-atlanti civilizáció vesztésre áll?

...a nagyvárosok globális versenyében

A történelem nem a nemzetállamok, hanem a városok története (a város latin szavából ered a "civilizáció" kifejezés).  2018-ra már nincs euro-atlanti nagyváros a top-listán! Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy a megapoliszok erőközpontok, akkor nagy valószínűséggel az euro-atlanti civilizáció…

Tovább

A Tízparancsolat

Hankiss Elemér új parancsolat-ajánlásaival

Hankiss Elemér TV-be készült videó-sorozata a világ vallásainak és bölcseletének szokatlanul széles ívű bemutatására törekszik. A gondolatgazdag interjúk a magyar szellem legjobbjaival ellentétét képezik a Fidesz homogén etnikumot, homogén gondolkodást és pogány vezérkultuszt kierőszakoló…

Tovább

Európa vagy védtelen "operettországok" tarka sereglete lesz,

vagy közeledik az Európai Köztársaság ideája felé!

Ha nem akarjuk, hogy az európai civilizáció eltűnjön, akkor legalább olyan egységes állammá kell alakulnunk, mint amilyen az Osztrák-Magyar Monarchia volt, amelynek volt közös hadügy-, külügy- és pénzügyminisztériuma. Ez lenne a minimum! De a cél egy erős, - a Monarchia kis önigazgató…

Tovább

Nem létezik konzervativizmus

A realitás talaján mozgó magyar konzervatívok már az 1830-as években is magukat „fontolva haladóknak” nevezték, mert addigra a jobbágyi kizsákmányoláson (vagyis a nem-piacra termelő, nem-minőségi munkán) alapuló tradicionális társadalom tarthatatlanná vált. A magukat „konzervatívnak” hívó mai…

Tovább

Egy vallási tabu vége: a lélek nem "szent", az altest nem "bűnös"!

  Az emberhez alkalmazkodott bélbaktériumok nemcsak a kedélyállapotunkat, de az agyműködésünket, "lelkünket" is befolyásolják!   Az emberi test szerves egészt alkot, amelyben nincs a konzervatív felfogás szerinti hierarchia, ellenkezőleg; teljes a demokrácia a testünkben (a "gazda állat"-ban)…

Tovább

A sátán a fanatizmusban és a gyengék megvetésében lakozik

és nem ment meg tőle sem a férfias hazaszeretet, sem a valláserkölcs...

Hevrin Khalaf, a brutálisan meggyilkolt kurd politikus édesanyjának szavai:"Amikor megláttam a testét, csak behunytam a szememet. Egy könnycsepp sem hagyta el a szememet, egyszerűen nem megy"- mondta a brutálisan meggyilkolt kurd politikus, Hevrin Khalaf édesanyja. A holttestét megerőszakolva…

Tovább