MaGYAUR

Ember-Föld-porszem

2019. április 09. - Magyaur

A fenti képet a Voyager1 készítette a naprendszer széléről.

A következtetés: az ember olyan jól kommunikáló, vallási és/vagy politikai látszólagos közösségben élő állat, aki egy jelentéktelen glaxis, jelentéktelen naprendszerének, jelentéktelen bolygóján él kozmikus idővel mérve csak egy napja..és aki azt hiszi hogy ő és istene a világ közepe...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2349323811786669&set=a.154500821268990&type=3&theater

Isten "digitális szeme" mindent látni fog!

A túlnépesedett, valamint a bűnszövetkezetek által uralt világ a túlnépesedett, de mind az egymilliárd lakosát digitálisan ellenőrző Kínát fogja követni! 

A Mesterséges Intelligencia nemcsak arra képes, hogy mindenkit nyomon kövessen a hatalom szempontjából, hanem arra is hogy a Bioszféra védelmében azt is láthassa Isten "mindent látó digitális szemével", amit bűnös szándékból, lustaságból, vagy közömbösségből csinálunk és az ujjára koppintson annak, aki a Földet és annak élővilágát felesleges károsítja. Ebben az új világban a pénz már elveszítené a jelentőségét (ahogy Kínában is hiába van pénzed, ha a rendszer nem enged repülőjegyet vásárolni, ha büntetésben vagy).

Elismerem, hogy ez nem túl vonzó perspektíva, de abban lehet reménykedni, hogy az Európai Köztársaságban - szemben pl. Kínával - senkit sem lehet meghurcolni a gondolatai, vagy ateizmusa miatt. 

A "fogyasztói társadalomból" átlendültünk a "jól kontrollált" társadalomba és attól félek, hogy már csak annyi jogunk maradt, hogy az algoritmusok beállításán változtassunk. De hiszek egy normális, emberhez méltó "európaias" algoritmusban!:)

Európa szent hivatása

A globális ugyanakkor egyénig lehatoló digitális kontroll korában Európának kell lennie a gondolatszabadság képviselőjének!

A gondolatszabaság földje Európa, mert először a Felvilágosodással és az azt követő tudományos forradalommal (Darwintól, Freud-on át Einsteinig) adott kezdőlökést a tradicionális gondolkodás felváltásához...másodszor az itt kidolgozott Montesquieu-féle jogállami struktúra; a hatalmi ágak különválasztása alternatívát jelentett az önkényuralmi kormányzásnak. Harmadsorban a mai világban az európai szellemiség szemben áll mind a fanatikus vallásossággal (legyen az akár muszlim, akár keresztény szélsőség), mind a kínai-féle kollektivizmussal.

Korábban még a személyi igazolvány sem volt összeegyeztethető személyiségi joggal, lásd az Egyesült Államokat! Mára a kamerás térközfigyelés + mobiltelefonos utánkövetés + bankszámlafigyelő rendszerek összekapcsolása, már csak a "terrorveszély" miatt is, tendenciává vált. A világméretű, személyre szabott technika mára adottság...csak azért lehet küzdeni, hogy egy-egy erőközpont ne éljen vele vissza. Ebben a vonatkozásban lehet az Európai Köztársaság ideológia-mentes, toleráns, transzparens, de ha kell keményen büntető (pédául száműzetéssel).

A megtermékenyítő gondolatszabadság Európa szent hivatása - és ez ellen fenekednek kisebb és nagyobb, vallási és nemzeti előítéletekkel manipuláló zsarnokok - a vélemény és gondolatszabadság, beleértve az ateizmust is!

 

Európa küldetése

a gondolatszabadság értékének képviselete a világban 

Európa múltbéli sikereit - a vallásos előítéletek háttérbe szorítása után - a technikai és tudományos eredményei alapozták meg. A szabad gondolat teremtette meg az evolúció, a relativitás és a génelmélet lehetőségét. Az európai tudomány és kultúra miatt látja magát és a kozmoszt gyökeresen másképpen az emberiség, mint 100 évvel ezelőtt!:) 
Ez Európa szent hivatása....és ez ellen fenekednek kisebb és nagyobb, vallási és nemzeti előítéletekkel manipuláló zsarnokok.

A „7 pontos akcióterv” egy vacak politikai fércmű

1. A migráció kezelését elvenni Brüsszeltől és visszaadni a nemzetállamoknak.
Ha, ahogy a környezetvédelemre fittyet hányó populista vezetők mondják: nem lesz klímakatasztrófa, akkor persze nem várható népvándorlás, tehát ez az egész migránsozás felesleges! De ha mégis lesz népvándorlás, akkor egy ország pár száz kilométeres szögesdrótkerítése - aknazárral sem, az elektromos áram kerítésbe való bevezetésével - sem tudja megakadályozni a pánikba esett milliós tömeg betörését. Talán az egységes, EU központból irányított határvédelem, az EU-val határos baráti országok segítségével feltartóztathatóak a hontalanná váló emberek és letelepíthetők (ahogy most Törökországban, az európai a határoktól távolabb.) Ha viszont Orbán ilyen körülmények közt szuverenitásról papol, akkor vagy tökéletesen felelőtlen, vagy szándékosan el akarja takarni a lapjait, hogy az Unió ne lásson bele a kis piszkos anyagi játszmáiba.

2. Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására.
Ezt beszélje meg a jobboldali populista barátjával Salvini-vel, aki ragaszkodik ahhoz, hogy Olaszországot az Unió tehermentesítse az afrikai menekültek ellátásában és osszák szét a bevándorlókat valamilyen elv szerint Európa Afrikától távolabb eső területeire.

3. Senkit se engedjenek be Európa területére, akinek nincsenek érvényes személyazonosító iratai.
Ellentmondás az első ponttal! Most akkor „a migráció kezelését el kell venni Brüsszeltől”, vagy mégsem?:)

4. A migránsvízum és migránskártyák megszüntetése.
Szükség van bevándorlásra, mert mind Európa, mind Magyarország elöregszik, csökken a lakosságszám, aminek következtében nem lesz elég munkáskéz, aminek következtében nem lesz elég adózó, aminek következtében nem lesz elég állami bevétel, aminek következtében nem lesz sem nyugdíj, sem közalkalmazotti fizetés. Ezt persze Orbán tudja, de keménykedik, pedig egyre jelentősebb mennyiségben vár a magyar gazdaság vendégmunkásokat. A Magyarországon dolgozó ukránok kapnak vízumot és kártyát is…miről beszélünk?

5. Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlás-segítő szervezeteinek.
A mumus „Brüsszel” nem létezik. Az EU-t alkotó 27 ország dönti el, hogy kinek, mire adja a pénzét. Vagyis Orbán, újfent önellentmondásba kerülve az első ponttal és 26 más európai nemzetállamnak akarja megmondani, hogy mit tegyen. A bevándorlásra szükség van, de például a svájci szigorú szelekciós mechanizmust kellene követni, amikor valóban integrálódni akaró, több éves próbaidő után csak a kifogástalan magaviseletű menekültek kaphassanak letelepedési engedélyt.

6. Az EU-ban senkit se érhessen hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát.
Ez komolytalan. Ha terjedne is a vallásnélküliség Európában az nem valami ördögi zsidó-muzulmán összeesküvés következménye, hanem egyfelől az egyházak hitelvesztéséből, másfelől a modern nagyvárosi, profán élet terjedéséből fakad.

7. Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.
Zavaros módon Orbán egyszer csak az illegális bevándorlást akarja megakadályozni, máskor meg mindenfajta bevándorlást. Mindeközben Magyarország kiad – gyanús offshore cégek révén – gyanús ukrán, orosz, kínai stb embereknek úgy nevezett „letelepedési kötvényeket”, amiknek hasznából nem részesedik a magyar kincstár! Vagyis Orbán mégsem tartja magát a bevándorlás-ellenességhez.

Nekem úgy tűnik, hogy a „Történelem Ura” és a józan ész a bevándorlást, - más globális gazdasági, politikai és környezetvédelmi problémához hasonlóan - nem nemzetállami szinten, hanem globális módon képzeli kezelni.

Ha lesz egyszer világkormány....

akkor a bioszféra védelme után arra is lesz gondja, hogy vagyont többé ne lehessen örökölni!

A piaci versenyben szerzett vagyont minden tulajdonnal rendelkező ember, illetve a világ szuper-gazdagjai élvezhessék életük végéig, használhassák a maguk és környezetük javára, de haláluk után a vagyon kerüljön bele egy nagy, a "Közjó Kalap"-ba, ahonnan újraosztják világ szinten, majd (a nemzetállamok megszüntével) régió szinten például a mindenki túléléséhez szükséges alapjövedelem formájában.
Ily módon egyszerre érvényesülhet a karriercsinálás értelme és a társadalmi igazságosság elve.

A megváltó naivitás 

Remélhetőleg még időben elsöpri a klímakasztrófa a jelenlegi tehetetlen nemzeti és nemzetközi politikai struktúrákat (nemzetállamokat, ENSZ stb) és a bioszféra túléli a természeti erőforrásokat bűnös módon elherdáló gazdasági és állami mechanizmusokat! 
Csak a - "realitások" talaján álló, korlátolt felnőttes gondolkodással szembeni - gyermeki és a sokat tapasztalt vénekre jellemző bölcs és "szent" naivitás mentheti meg a világot!

ttps://hvg.hu/vilag/20190401_Nekiment_Orbannak_a_klimasztrajkolo_sved_lany?fbclid=IwAR3jRoBVwFpr8mXSfIyopRCPD7aHHjKLFwyjpheUa_eHENwAR-z0YYKTWz8

Európai Összmagyar Parlamentet! 

Remek volna a fideszes, csak nevében országgyűléssel szemben "ellen-parlament"-et létrehozni, állandó hírügynökséggel és külföldi, például a Bp-ről is könnyen elérhető Párkány/Sturovo székhelyű internetes médiával. Az "ellen-parlament" az Európa-barát, Skóciától Bukarestig szétszóródott össz-magyarság képviselője volna és egyfajta élő lelkiismeretként minden fideszes akcióra gyorsan reagálna. Ehhez az összmagyar törekvéshez az Orbán-rezsimmel szembenálló magyarországi és környező országokbéli pártok az országos infrastruktúrájukkal tudnának hozzájárulni. 
Meggyőződésem, hogy a forma, a struktúra visszahat a tartalomra; vagyis a közös munka újfajta együttműködést, új politikai minőséget lenne képes létrehozni! 
A nemzetállami határoknak fittyet hányó "Európai Összmagyar Parlament" olyan agytrösztként működne, amely nemcsak új gondolatokat szülne, hanem új politikusi generációt is!

A Fidesz csak a kirakatpolitikához ért

A Fidesz nem kormányoz, nem ért sem a gazdaság menedzseléséhez, sem a társadalmi feszültségek oldásához csak a figyelem eltereléséhez és a manipulációhoz. 
A Fidesz-KDNP az önkormányzatiság
 megszüntetésével a „nemzeti-keresztény”, hatalmukkal visszaélő helyi kiskirályokra, a vak engedelmességre idomított apparátusra, valamint az egyházakra támaszkodik. Ahhoz hogy a „Nemzeti Együttműködés Rendszerének” pozitív önképe fennmaradjon, szükség van néhány jól bevált kétfenekű ideológiai lemezre: 
- „Magunkra maradtunk, csak magunkra számíthatunk”, UGYANAKKOR senki ne szóljon bele mit csinálunk! 
- Mindenért Trianon a felelős, UGYANAKKOR nem akarjuk az Európai Unió keretén belül leépíteni a trianoni határokat, sőt!
- A piaci alapú kapitalizmust elutasítjuk, UGYANAKKOR a Fidesz-KDNP alapú új "magyar-magyar" burzsoázia gátlástalan hatalom- és vagyonszerzése üdvözlendő…stb.
A jobboldali identitás, a hosszú távra való előre tervezés hiányában képtelen másra támaszkodni mint a horthysta múlt felmagasztalására és a sportsikerekre. Tehát a választási győzelemre, és nem a nép felemelésére szolgáló politika minden cirkuszi elemet felvonultat, hogy elvonja a figyelmet az orbáni-rendszer szakszerűtlen és mélyen erkölcstelen voltáról.
Ennek tudatában nézzük az elénk tálalt sporteseményeket!

https://www.facebook.com/pavelkovitspetra/photos/a.1483112565117519/2076446429117460/?type=3&theater

A világkormány (ha létrejön egyszer), akkor nem az ENSZ feljavított változata lesz,

hanem valami egészen más! 

Az ENSZ, a történelmi szerepüket vesztett nemzetállamok szervezete, vagyis eleve nem lehet "világkormány"! A világkormány más minőséget képviselne, hiszen egy teljesen új és más szempontból kiindulva irányítaná az őt alkotó emberi civilizációs alakzatokat, tudniillik hogy mi szolgálja a Föld és a bioszférának (amiben nincs kitüntetett szerepe az embernek!) hosszú távú érdekeit! Hiszen mindent az élővilág, és benne az egységes és oszthatatlan emberi faj túlélésének kell alárendelni. Az olyan kérdések, hogy hol húzódjanak a határok, vagy melyik istenhez kell imádkozni jelentőségüket vesztik.

Létre kellene hozni az emberiség "Felettes Én"-jét és annak végrehajtó hatalmát...két sejtésem van: egyfelől ez csak valamilyen, az egész emberi nemet megrázó, katarzist előidéző katasztrófa következtében jön majd létre, a másik, hogy az Ember "Felettes Én"-je már nem is egészen emberi lesz, hanem legalábbis részben Mesterséges Intelligencia....Viszont ez az a még virtuális, magasabb nézőpont, ahonnan ma körül kell néznünk és megítélnünk a dolgokat.
Korunk követelménye az új szemlélet kialakítása, felkészülés intellektuálisan és érzelmileg a Bioszféra Bölcsesség majdani befogadására!