MaGYAUR

A Fidesz csak a kirakatpolitikához ért

2019. március 30. - Magyaur

A Fidesz nem kormányoz, nem ért sem a gazdaság menedzseléséhez, sem a társadalmi feszültségek oldásához csak a figyelem eltereléséhez és a manipulációhoz. A Fidesz-KDNP az önkormányzatiság megszüntetésével a „nemzeti-keresztény”, hatalmukkal visszaélő helyi kiskirályokra, a vak engedelmességre…

Tovább

A világkormány (ha létrejön egyszer), akkor nem az ENSZ feljavított változata lesz,

hanem valami egészen más! 

Az ENSZ, a történelmi szerepüket vesztett nemzetállamok szervezete, vagyis eleve nem lehet "világkormány"! A világkormány más minőséget képviselne, hiszen egy teljesen új és más szempontból kiindulva irányítaná az őt alkotó emberi civilizációs alakzatokat, tudniillik hogy mi szolgálja a Föld és a…

Tovább

Vége az angol konzervativizmusnak,

Mit választasz: cárizmust, vagy köztársaságpártiságot?

 Mivel is kezdte Orbán? Azzal, hogy megszüntette a "Magyar Köztársaság" nevet, hogy pártja és kormánya előre megfontolt szándékkal kisajátítsa "Magyarország" nevét... Egyébiránt talán még Orbán Viktornak és (az angol-szász-ellenes) Schmidt Máriának sem teljesen világos, hogy az általuk annyira…

Tovább

Nem a "természetfelettiség" segít a Bioszférán,

hanem a "természet-mellettiség"!

 Új paradigma van születőben, amely zárójelbe teszi a korábbi vallás-alapú és nemzet-alapú paradigmákat. Az új "Bioszféra-paradigma" már nem az embert, nem a szociális igazságot, pláne nem az Istent állítja a középpontba, hanem a természeti környezet megóvását és a túlszaporodott ember-állat okozta…

Tovább

Jobban járunk, ha a nacionalista Angliát hagyjuk elsüllyedni!

Szerintem a régi dícsőséget visszasíró és állandóan akadékoskodó Egyesült Királyságot hagyni kell szétesni!.Jobban teszi az EU ha magába fogadja a függetlenné váló Skóciát, Wales-t, ezenfelül Londonból városállamot kellene képezni. A 21. század világa nem a nemzetállamokról, hanem egyfelől a…

Tovább

Két erő küzd egymással a világon: a misztifikálóké és a demisztifikálóké

Két erő küzd egymással a világon: a misztifikálóké és a demisztifikálóké; az előbbiek lelkesíteni akarnak, akár hazugságok árán is, az utóbbiak igyekeznek józanok maradni, akár tekintélyeket megkérdőjelezve, tabukat ledöntve is. Aki igazán erős lélekben, annak nincs szüksége a kollektív rajongások…

Tovább

Az orbáni kultúrpolitika csak „2 T”-ben „utazik

A jelenlegi intoleráns művelődéspolitika nem képes másra csak támogatni „ezerrel”, vagy letiltani.

Újsághír: „Kirúgták Grecsó Krisztiánt a Magyar Idők cikke után egy tehetségkutató zsűrijéből. Sokan azt mondják, hogy az orbáni rendszer „keresztény-nemzeti mázzal leöntött Kádár-rendszer”, de ez nem igaz; a Fidesz kulturális-tudományos politikája közelebb áll a Rákosi rendszerhez, mint a „3T”, a…

Tovább

A magyar fiatalok a „rezervátum-ország” rémképe elől menekülnek Nyugatra!

A modern európaiság ellen háborút folytató orbáni reakciós politika a székelyföldi „magyar rezervátum” mintáját akarja ráerőltetni a mai Magyarországra. A versenyképtelen, urambátyám kasztosodás, a dzsentri nacionalista hagyományokra építő bezárkózó, gettósodó Orbán rezsim az, ami elriasztja és…

Tovább

A "naív" gyermeki szemlélet hordozza a megváltást!

A paradigmaváltást mindig új nézőpont felülkerekedése okozza. Ahogy a mezőgazdaságra épülő tradicionális társadalom az ipari forradalom és a városiasodás következtében idejétmúlttá vált és ennek betetőzéseképpen az első világháborúval új lapot nyitott az emberiség új paradigmák keletkeztek. A…

Tovább